BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Dariusz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Title
Wykorzystanie zarządzania ryzykiem korporacyjnym w tworzeniu wartości dodanej
Utilization of the Enterprise Risk Management in Creation of Value Added
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 663-676, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Korporacje, Wyniki gospodarcze, Wartość dodana, Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem
Risk management, Corporation, Economic performance, Value added, Enterprise Risk Management (ERM)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Autor w niniejszym artykule dąży do zidentyfikowania wartości dodanej generowanej przez zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM) w przedsiębiorstwie. Powinno to stanowić istotny wkład do częstych dyskusji na ten temat na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym, wspierając jednocześnie efektywne wdrożenie ERM w polskich przedsiębiorstwach. Bez wątpienia zarządzanie ryzykiem jest częścią pracy każdego menedżera, stąd istotne jest dostarczenie narzędzi go w tej aktywności wspierających oraz centralnie określonych ram dla podejmowania decyzji. Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób przyczynia się to do powstania wartości dodanej w przedsiębiorstwie, łatwiej jest przeznaczyć zasoby na tę działalność. W ten sposób ERM staje się nie tylko częścią kultury korporacyjnej, ale także aktywnym elementem kontroli zarządzania, gdyż zarządzanie ryzykiem korporacyjnym jest ukierunkowane na przyszłe rezultaty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Właściwie realizowane zarządzanie ryzykiem korporacyjnym powinno zapewnić osiągnięcie w przedsiębiorstwie korzyści finansowych w obszarze zarządzania i efektywności operacyjnej oraz zwiększać pewność realizacji celów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the value added generated by enterprise risk management (ERM) in the company. It should contribute to discussion concerning this topic on both theoretical and practical level, supporting efficiency of implementation of ERM in Polish companies. Author strives to present the tools supporting managers in decision taking and determinations the frames for this activity. The understanding of the value added given by ERM supports the resource expenses for its implementation and daily activity. Next step is to include ERM into corporate culture and managerial control, because ERM is future oriented and supports the generation of the useful information for managers. Proper implemented ERM should secure the achievement in company of the benefits in following areas: management, operational efficiency, increase of security of targets achievement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cooper C.: Optimal result, w "Energy Risk" 2006, nr 6.
  2. Jędralska K.: Zarządzanie niepewnością, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2010.
  3. Krzyżanowski L.: Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
  4. Marrison C.: The Fundamentals of Risk Measurement, McGraw-Hill, Nowy Jork 2002.
  5. Stern E.: Risk management for non-financial corporations, w "Risk Metrics Journal" 2004, zima.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu