BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kryzysy finansowe a instrumenty pochodne
Financial Crises and Derivatives
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 47-59, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Instrumenty pochodne, Swap ryzyka kredytowego
Financial crisis, Derivatives, Credit default swap (CDS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie wpływu instrumentów pochodnych na kryzysowe sytuacje w przedsiębiorstwach i systemie finansowym. W pierwszej części przedstawiono sytuacje, w których wyniku indywidualne podmioty, dokonując transakcji z użyciem instrumentów pochodnych, doprowadziły do upadku duże korporacje. Druga część obejmuje ostatni ogólnoświatowy kryzys finansowy i udział w nim instrumentów pochodnych. (abstrakt oryginalny)

Derivatives play an important role in the economy, they are a tool to share risks in the economy and can thus provide a benefit to the economy. But also they are associated with risks to the financial system. The crisis has highlighted that these risks are particu-larly evident in the over-the-counter (OTC) part of the market, especially as regards credit default swaps (CDS). The financial crisis has demonstrated that they can also pose signi-ficant risks to financial stability. These are related to the exponential growth in derivatives over the last decade, increasing leverage and interconnectedness of financial institutions. The first part of the article shows how using derivatives can cause default of big cor-porations. The second part is the discussion about the last financial crisis and the particular role of derivatives in this crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gostomski E., Jak rynki zarażają się kryzysem finansowym, "Gazeta Bankowa" z 26 września 2008.
 2. Grabowski W., Instrumenty pochodne a współczesne kryzysy finansowe. Biblioteka Mene­dżera i Bankowca, Warszawa 1998.
 3. lOMA Derivatives Market Survey 2008, "World Federation of Exchanges", May 2009.
 4. Jorion Ph., Lesson from the Orange Country bankruptcy, "Joumal of Derivatives", Sum-mer 1997.
 5. Majewska A., Analiza strategii zabezpieczających portfel akcji wykorzystujących instru­menty pochodne. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 6. Majewska A., Porównanie instrumentów transferu ryzyka kredytowego, w: Rynek finan­sowy. Inspiracje z integracji europejskiej. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 7. Miller M.H., Ross D.J., The Orange Country bankruptcy and its aftermath: some new evidence, "Joumal of Derivatives", Summer 1997.
 8. Nicholls M., Singapore Sting, "Risk", December 1997.
 9. Shale T., Why Barings was doomed, "Euromoney", March 1995.
 10. Shirreff D., Lesson from NatWest, "Euromoney", May 1997.
 11. Smithson Ch.W., Smith C.W., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu