BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miciuła Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Reakcje państw europejskich podczas kryzysu na rynkach finansowych
Reactions of European Countries During the Crisis on Financial Markets
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 61-74, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Nadzór, Kryzys finansowy
Financial markets, Supervision, Financial crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest nie tylko wzbogacenie wiedzy na temat aktualnych problemów gospodarki znajdującej się a fazie kryzysu, ale także zwrócenie uwagi polityków, ustawodawców i menedżerów na te kwestie, z nadzieją na uwzględnienie ich w dyskusjach nad wdrożeniem nowych i stosowanych gdzie indziej rozwiązań w polityce gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

Crisis on fi nancial markets which started in 2007 year contributed to the most serious breakdown in the global economy in the last decades. It brought to the paralysis of the fi nancial system and deep falls of prices on capital markets. In the next phase of the crisis we were witnesses of specifi c feedbacks between fi nancial markets and the real sphere of the economy. A recession spread the world through. The centers of macroeconomic power had taken attempts of saving shrinking economies. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Europarlament, Europejczycy wobec kryzysu gospodarczego, dział badania opinii publicz­nej, Eurobarometr Standard (EB 71), 24.03.2009.
  2. Kaczmarek T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
  3. Kalinowski M., Rynki finansowe w warunkach kryzysu, CeDeWu, Warszawa 2009.
  4. Nawrot W., Globalny kryzys finansowy XXI wieku, CeDeWu, Warszawa 2009.
  5. www. bankier.pl, 10.08.2009.
  6. www. egospodarka.pl, 12.09.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu