BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wybrane aspekty restrukturyzacji przedsiębiorstw
Selected Aspects of the Corporate Restructuring Process
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 415-422, Rys., bibliogr. poz. 10
Keyword
Restrukturyzacja, Przedsiębiorstwo
Restructuring, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Problem zmian w działalności przedsiębiorstw celem wypracowywania coraz większej konku-rencyjności był niejednokrotnie przedmiotem analizy naukowej w literaturze. W artykule skupiono się na wybranych aspektach działalności przedsiębiorstw podlegających restrukturyzacji. Problemy związane z procesem restrukturyzowania przedsiębiorstwa, w szczególności restrukturyzacja finansowa, mają - jak się wydaje - szczególne znaczenie dla przedsiębiorstw. Przedstawione badania dotyczą kształtowania procesu restrukturyzacji i jego wpływu na strategię korporacyjną.(abstrakt oryginalny)

The problem of changes in the corporate business to develop a more competitive organisation was often the subjcct of scientific analysis in the literature. The article focuses on selected aspects of the business restructuring. The problems are associated with the process of restructuring of enterpris- es. In particular, financial restructuring, seems to be particularly important for businesses. Presented research conccrns the formation of the restructuring process and its impact on corporate strategy. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Anslingcr P., Jenk J., Chanmugan R.: The art of strategie divestment, Journal of applied corporate finance, 3/2005.
  2. Amburgey T.L., Kelly D., Barnett W.P.: Resetting the clock: The dynamics of organizational change andfailure, Academy of Management Best Paper Proceedings, 1990.
  3. Auerbach A.J.: Corporate Takeovers. University of Chicago Press, Chicago 1998.
  4. Browman E., Singh H.: Overview of corporate restructuring: trends andconseąuences. In Corporate Restructuring, McGraw-Hill, New York 1990.
  5. Gort M., Sung N.: Competition andProductivity Growth: The Case of the U.S. Telephone Industry, Economic lnquiry, Vol. 37, 1999.
  6. Hundsnes T., Meyer C.B.: Living with paradoxes of corporate strategy: A complexity perspeclive, Journal of Organizational Change Management, Emerald Group Publishing Limited, 4/2006.
  7. Lowenstein L.: Management buyouts, Columbia Law Review, May 2005.
  8. Nowak J.: Kredytowa odwilż, "Puls Biznesu" 2010, nr 51.
  9. Stabryła A.: Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków 1995.
  10. Singh, H., Montgomery C.A.: Corporate acquisitions and economic performance, Strategie Management Journal, 8/1987.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu