BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nakonieczna-Kisiel Halina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nierównowaga zewnętrzna Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego
Poland's External Imbalance During the Global Financial and Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 75-90, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Zadłużenie zagraniczne
Economic crisis, Foreign debt
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza wpływu globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego na stan zobowiązań zagranicznych Polski w 2008 roku. W pierwszej kolejności przedstawiono więc skutki kryzysu dla polskiej gospodarki, następnie wpływ tych niekorzystnych zjawisk w sferze makroeko­nomicznej na rozmiary i strukturę zadłużenia zagranicznego. Rozważania kończy analiza mierników obciążenia gospodarki nierównowagą zewnętrzną na koniec 2008 roku. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to analyse the implications of the financial crisis for the Polish foreign debt. The author discusses the effects of the crisis observed in the Polish economy, and their impact on the size and structure of our external debt. In conclusion, the indicators showing to what extent the economy is burdened with external imbalance are analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Banki chcą mądrej pomocy, "Rzeczpospolita" z 13 stycznia 2009.
 2. Barteczko K., Wzrost gospodarczy w 2008 r - anatomia recesji, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku. Raport roczny, IBR, KiK, Warszawa 2009.
 3. Biuletyn Statystyczny GUS, Warszawa marzec 2009.
 4. Chojna J., Polityka wobec inwestorów zagranicznych i bezpośrednie inwestycje zagra­niczne w Polsce w warunkach kryzysu finansowego i załamania inwestycyjnego w gospodarce światowej, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2008-2009. Raport roczny, IBR, KiK, Warszawa 2009.
 5. Nakonieczna-Kisiel H., Staśkiewicz J., Zadłużenia zagraniczne sektora rządowego w Pol­sce, "Firma i Rynek" 200S, nr 2.
 6. Nakonieczna-Kisiel H., Zobowiązania zagraniczne przedsiębiorstw w Polsce, "Ekono­mika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 2.
 7. Nowakowska A., Długie długi Gierka, "Gazeta Wyborcza" z 2 kwietnia 2009.
 8. Orłowski W., Gorzka prawda o słonych długach, "Polityka" 2009, nr 8.
 9. Raport o stabilności systemu finansowego NBP, Warszawa, czerwiec 2009.
 10. Ryzykowny polski dług, "Rzeczpospolita" z 10.02.2009.
 11. Sokołowska B., Bilans płatniczy Polski w 2008 r, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku. Raport roczny, IBR, KiK, Warszawa 2009.
 12. Sokołowska B., Zadłużenie zagraniczne Polski, w: Gospodarka i handel zagraniczny Pol­ski w 2008 roku. Raport roczny, IBR, KiK, Warszawa 2009.
 13. Wyżnikiewicz B., Kryzys a polska gospodarka w 2009 roku, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2009, nr 1.
 14. Zadłużenie zagraniczne przypadające do spłaty w 2009 roku, NBP, Warszawa 2009, www. nbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu