BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zwolankowski Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Globalny kryzys finansowy : epicentrum i fala wtórnych wstrząsów
Global Financial Crisis : Epicenter and Secondary Turmoil Waves
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 91-102, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Kryzys finansowy, Kredyt hipoteczny, Stabilność finansowa
Financial crisis, Mortgage credit, Financial sustainability
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przyczyny kryzysu finansowego są związane z sytuacją na trzech wspólnych rynkach: rynku nieruchomości, rynku kredytowym i produkcji. Zakres i złożoność kryzysu jest określana zazwyczaj przez niestabilność rynku pieniężnego i system ważnych banków, ponieważ są one kluczowe dla płynności systemów finansowych. (abstrakt oryginalny)

Reasons of global financial crisis are associated with three joint cycles of: real estate market, credit market and production. Crisis complexity and range is determined generally by instability of money market and systemic important banks, because they are crucial for liquidity of financial systems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adrian T., Song Shin H., Liąuidity, Monetary Policy, and Financial Cycles, "Current Issues in Economies and Finance" 2008, vol. 14, no. 1, Federal Reserve Bank of New York.
 2. Bemanke B.S., At the Credit Chanel on Monetary Policy in the Twenty-first Century Conference, Federal Reserve Bank of Atlanta, Atlanta, Georgia, June 15, 2007.
 3. Borio C., The financial turmoil of 2007 - ?: a preliminary assessment and some policy considerations, BIS Working Papers No. 251, March 2008.
 4. Cassola N., Drehmann M., Hartmann P., Lo Duca M., Schleicher M., A research perspective on the propagation of the credit market turmoil, "Research Bulletin" 2008, No. 7.
 5. Harris E.E., Fed Bena Bernanke. Bank Rezerwy Federalnej po Greenspanie, "Harvard Business Press" Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 6. Igan D., Kabundi A., De Simone F.N., Pinheiro M., Tamirisa N., Three Cycles: Housing, Credit, and Real Activity, IMF Working Paper WP/09/231, October 2009.
 7. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001.
 8. Taylor J.B., A Black Swan in the Money Market, Federal Reserve Bank of San Francisco, Working Paper Series, Working Paper, April 2008.
 9. The Global Financial Crisis. The financial crisis step by step, "Jyske Markets" z21.11.2008.
 10. Wehinger G., Lessons front the Financial Market Turmoli: Challenges ahead for the Financial Industry and Policy Makers, "Financial Market Trends", OECD 2008.
 11. Zwolankowski M., Banki centralne wobec kryzysu, "Gazeta Bankowa" 2998, nr 3 (1003).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu