BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczyk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Efektywność proinnowacyjnych bodźców podatkowych
Effectiyeness of Pro-Innovation Tax Incentiyes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 105-113, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Efektywność, Podatki
Effectiveness, Taxes
Note
streszcz., summ..
Abstract
Teoria ekonomii i empirycznego doświadczenia dowodzą, że aktywność innowacyjna może wpływać na wzrost gospodarczy. W okresie ostatnich dwudziestu lat wiele krajów zaczęło stosować zachęty podatkowe w celu wspierania innowacji. Celem artykułu było zweryfikowanie tezy, że zachęty podatkowe mogą wpływać na aktywność innowacyjności polskich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Theory of economy and the empirical experience proves that innovation activity can afFect the economical growth. Therefore it is very important to know if govemment can support this kind of activity. In the period of last twenty years a lot of countries started to use tax incentives to support innovation. The aim of the article was to verify thesis that tax incentives can affect the innovation activity of polish enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Aghion P., Howitt P., A model of growth through creative destruction, "Econometrica" 1992, No. 60.
  2. Bloom N., Griffith R., Van Reenen J., Do R&D tax credits work? Evidence from a panel ofcountries 1979-1997, "Journal of Public Economics" 2002, No. 85.
  3. Cohen L., NoU R., The Technology Pork Barrel, Brookings Institution, Washington 1991.
  4. Hall B., Van Reenen J., How effective are fiscal incentives for R&D? A review of the evidence, National Bureau of Economic Research 1999, Working Paper No. 7098.
  5. Mansfield E., The R&D tax credit and other technology policy issues, American Econo­mic Association Papers and Proceedings 1986, No. 76.
  6. Raising EU R&D intensity, Improving the Effectiveness of the Mix of Public Support Mechanisms of Private Sector Research and Development, Directorate-General for Research.
  7. Science, technology and industry outlook, OECD, Paris 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu