BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Denek Emilia (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Dochody budżetowe miast na prawach powiatu w warunkach kryzysu : wybrane zagadnienia
Budget Reyenues of Independent Cities in Times of Crisis : Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 115-126, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Dochody budżetowe, Samorząd terytorialny
Budget revenue, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
The main subject of the present article is evaluating the current system of budget revenues in large independent cities in the light of their assigned objectives and possibi-lities of meeting them in time of crisis. Only two of the cities' objectives are considered: 1) revenues as an instrument to influence the development of cities; 2) revenue equalization among local self-govemment units. A preferable solution in times of crisis is property tenure and rental of premises, as they involve the smallest risk related to the lowering of revenue. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Denek E., Funkcje dochodów budżetowych samorządu terytorialnego jako kryterium oceny systemu dochodów, w: Finanse 2009 - teoria i praktyka. Finanse publiczne II, red. B. Filipiak, B. Walczak, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  2. Denek E., Stałość i elastyczność dochodów samorządu terytorialnego w okresie kryzysu (wybrane zagadnienia), w: Poszukiwanie efektywności finansów publicznych, red. S. Wieteski, M. Wypych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
  3. Denek E., Wybrane zagadnienia finansowania działalności samorządu miast na prawach powiatu, w: Przestrzeń w polityce gospodarczej, red. J. Tarajkowski, Ł. Wojtasie­wicz, Wyd. PTPN, Poznań 2008.
  4. Kańduła S., Samodzielność gminy w zakresie gospodarki nieruchomościami komunal­nymi, w: Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, red. E. Denek, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  5. Kotlińska J., Finansowe aspekty gospodarki nieruchomościami komunalnymi w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  6. Surówka K., Adekwatność dochodów JST w Polsce do zakresu realizowanych zadań bie­żących po roku 2003, w: Współczesne problemy finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, red. S. Kańduła, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Pozna­niu, Poznań 2008.
  7. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU nr 9, poz. 31.
  8. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 124, poz. 607, tekst jednolity DzU 2008, nr 88, poz. 539.
  9. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU nr 115, poz. 741, z późn. zm.
  10. Wierzbicki J., Budżety terenowe w Polsce Ludowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu, Poznań 1967.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu