BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wyrobek Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Wpływ eksportu na zmienność wskaźników rentowności spółek GPW
Impact of Exports on the Stability of Exporters' Profits
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2011, nr 47, s. 775-785, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Spółki giełdowe, Eksport, Rentowność przedsiębiorstwa
Stock market companies, Export, Enterprise profitability
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem niniejszego artykułu była empiryczna weryfikacja tezy o pozytywnym wpływie eksportu na zmienność wskaźników finansowych przedsiębiorstw w Polsce (na przykładzie spółek GPW). Z uwagi na jednostronny charakter zmian, którym ma zapobiegać eksport, stabilność wyników finansowych zmierzono za pomocą dwóch zmiennych: liczby lat gdy wskaźniki rentowności ulegały pogarszaniu, oraz maksymalnego rocznego spadku danego wskaźnika rentowności (zbadano wskaźnik marży brutto na sprzedaży oraz rentowności aktywów). Uzyskane wyniki wykazały że im większy jest udział eksportu w sprzedaży, tym częściej występują spadki rentowności, ale spadki u eksporterów są mniejsze niż u nieeksporterów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to investigate empirically the relationship between export share in sales and changes of profitability of an exporting company. (Non)Stability of earnings was measured by a number of years when profitability ratios deteriorated (went down) and by the magnitude of these deteriorations. Results suggest that the higher is the export share in sales, the more falls in profitability a company will have and the less significant (smaller) they (profitability falls) are going to be. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bennett J., A world of profits, booming business overseas is driving U.S. firms, Barron's, 14 maja 2007.
  2. Edwards B., How to make money out of exports, Director, czerwiec 1989, 42, 13.
  3. Neubelt Paul, Exporting opportunities for small and mid-sized companies, The CPA Journal, luty 1990, 60, 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu