BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Franek Sławomir (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wieloletnie planowanie budżetowe w Polsce a wprowadzanie ram operacyjnych nowego zarządzania publicznego
Multi-Year Budgeting in Poland and Operational Framework for New Public Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 127-137, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Planowanie budżetowe, Zarządzanie publiczne, Finanse publiczne
Budget planning, Public governance, Public finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest ocena możliwości zastosowania narzędzi nowego zarządzania pub­licznego w polskich finansach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wieloletniego planowania budżetowego. (abstrakt oryginalny)

The article describes procedures of multi-year budgeting in Poland. Author presents the changes in the law on public finance in the context of the implementation of the rules of the new public management. The principal attention is paid to barriers associated with the use of the multi-year budgeting in current practice of Polish public finance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jędrzejowicz T., Kitala M., Wronka A., Polityka fiskalna w kraju należącym do strefy euro - wnioski dla Polski, NBP, Warszawa 2009.
  2. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
  3. Patrzałek L., Przesłanki, funkcje i warunki rozwoju wieloletniego planowania budżeto­wego, w: Finanse publiczne, red. A. Pomorska, UMCS, Toruń 2006.
  4. Public finances in EMU 2008, "European Economy" 2009, No. 5.
  5. Rybiński K., Opinia ogólna o projekcie ustawy budżetowej na rok 2010, Biuro Analiz Sejmowych, Druk Sejmowy 2375, nr 6/2009.
  6. Ustawa budżetowa na rok 2010. Uzasadnienie. Tom III. Omówienie budżetu państwa w układzie zadaniowym. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2009.
  7. Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o finansach publicznych. Ministerstwo Finansów, Warszawa 2008.
  8. Woźniak B., Wieloletnie planowanie budżetowe jako element reformy finansów publicz­nych, w: Finanse 2009 - Teoria i praktyka. Finanse publiczne I, red. T. Lubińska, A. Szewczuk, Zeszyty Naukowe nr 546, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu