BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gierałtowska Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Inwestowanie alternatywne w Polsce na przykładzie funduszy hedgingowych
Hedge Funds as Example of Alternatiye Inyestments in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 139-155, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Fundusze hedgingowe, Inwestowanie
Hedge fund, Investing
Note
streszcz., summ..
Abstract
W czasach kryzysu finansowego wielu inwestorów - w obliczu prawdopodo­bieństwa utraty zainwestowanego kapitału w wyniku błędnej decyzji inwestycyj­nej - zgłasza zapotrzebowanie na bardziej rozbudowane strategie inwestycyjne, które z jednej strony mogą podnieść rentowność portfeli inwestycyjnych, a z dru­giej zabezpieczyć przed pułapkami rynków finansowych - zmniejszyć ryzyko związane z posiadaniem akcji przez wykorzystanie strategii opierających się na dynamicznych zmianach portfela. (abstrakt oryginalny)

Hedge fiinds have become one of the most important element of the capital market. Despite the unfavorable position of the polish regulatory KNF which firmly opposes the distribution of offshore funds in the polish market, local funds have been established. Their offers faced great demand and became a huge success. As a result Poland has become the target of foreign companies which tend to set hedge fiinds in Poland so that they can offer hedge fund products to polish investors. The research in the polish capital market was carried in the period VI 06-VI 09. The conducted study implies that diversification of investment risk based on altemative assets is necessary, because they are weakly correlated (and in bear market most often negatively correlated) with traditional assets (stock index and currencies - euro, dolar) and another altemative assets (real estate market, gold). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Antkiewicz S., Fundusze hedgingowe jako innowacyjne fundusze inwestycyjne dla zamoż­nych osób fizycznych, "Studia Gdańskie - Wizje i Rzeczywistość" t. IV, Gdańsk 2007.
  2. DzU2004, nr 146, poz. ł546zpóźn. zm.
  3. http://tfi.investors.pl/investor-fiz.html.
  4. http://www.opera.pl/pl/oferta/fundusze/opera-fiz/strategia/.
  5. Hucik-Gaicka S., Fundusze hedgingowe jako alternatywna forma inwestowania w Polsce (www.waluty.com.pl) na podstawie An introduction to hedge funds. The firs in the BRC Hedge Funds series, BARRA, Inc., Darien 2001.
  6. Inwestycje alternatywne, red. I. Pruchnicka-Grabias, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2008.
  7. "Miesięcznik Informacyjny Dolnośląskiej Izby Gospodarczej" 2008, nr 9.
  8. Tarczyński W., Łuniewska M., Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym. Pla­cet, Warszawa 2004.
  9. Zalewski G., Fundusze hedgingowe - nowy rodzaj inwestycji, "Rynek Terminowy" 2004, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu