BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staśkiewicz Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Innowacyjność Polski na tle wybranych krajów w ujęciu wskaźników syntetycznych
The Innovation of Polish Economy Against Selected Countries in Terms of Aggregate Indicators
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 575-589, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Innowacje, Innowacyjność
Innovations, Innovative character
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena innowacyjności gospodarki polskiej i przedstawienie jej pozycji pod względem innowacyjności na tle wybranych krajów UE, USA i Japonii. W badaniach wykorzystano syntetyczne wskaźniki innowacyjności. W pierwszej części artykułu przedstawiono uwagi metodologiczne zastosowanych mierników innowacyjności, a w drugiej za ich pomocą oceniano innowacyjność Polski na tle wybranych krajów. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to evaluate the innovation performance of the Polish economy and its position in terms of innovation compared to selected EU countries, USA and Japan. The study used aggregate indicators of innovation. First part of the paper refers to the methodological comments concerning used measures of innovativeness and the second one focuses on evaluating the innovation performance of the Polish economy compared to selected countries using those measures.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dutta S., Bilbao-Osorio B., The Global Information Technology Report 2012. Living in a Hyperconnected World, World Economic Forum, Geneva 2012.
  2. Dutta S., The Global Innovation Index 2012. Stronger Innovation Linkages for Global Growth, INSTEAD The Business School for the World, Fontainebleau 2012.
  3. Innovation Union Scoreboard 2011. Research and Innovation Union Scoreboard. Komisja Europejska, PRO INNO Europe, Belgium 2012.
  4. Pangsy-Kania S., Polityka innowacyjna państwa a narodowa strategia konkurencyjnego rozwoju. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
  5. Portal Banku Światowego, http://www.worldbank.org.
  6. Schwab K., The Global Competitiveness Report 2012-2013, WEF, Geneva 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu