BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wincewicz-Bosy Marta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Biznes koński w systemie gospodarki światowej na przykładzie sportów jeździeckich
Horse Industry in the World Economy System on the Example of Equestrian Sports Area
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 591-604, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Podmioty gospodarcze, Sport
Business entity, Sport
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono koncepcję biznesu końskiego jako obszaru gospodarki światowej tworzonego przez układ organizacji międzynarodowych i krajowych oraz podmiotów gospodarczych warunkujących prawidłowe funkcjonowanie tego systemu, powiązanych ze sobą specyficzną siecią relacji. Przedmiotem rozważań są sporty jeździeckie, będące jednym z najbardziej zinternacjonalizowanych obszarów biznesu końskiego.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the concept of the horse business as an area of the world economy created by the system of international and national organizations, and entities determining the proper functioning of the system. They all create a specific network of relationships. Under consideration are equestrian sports, which is one of the most internationalized areas of the horse business. This article is based on literature and empirical research conducted by the author since 2006.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Report, The Economics of Racing, International Federation of Horseracing Authorities, Federation Internationale des Autorites Hippiques de courseses au Galop, 2008, 2009, 2010, 2011.
 2. BETA National Equestrian Survey 2006, RESEARCH REPORT, Commissioned by: British Equestrian Trade Association, January 2006.
 3. Grzybowski M., Przemysł koński, czyli ekonomiczne i społeczne wartości jeździectwa, www.hpp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=143.
 4. Kisiel-Łowczyc A.B., Współczesna gospodarka światowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 5. Łojek J., Przemysł koński w Polsce, www.konie.biz/modules.php?name=News&file= article&sid=428.
 6. The Economic Study on Horse Industry, Deloitte Consulting LLP, The American Horse Council Foundation, Washington 2009.
 7. The Economic Study, Deloitte Consulting LLP, The American Horse Council Foundation, Washington 2005.
 8. The Horse Industry Report, AHIC Industry Survey, Geelong Victoria 2009.
 9. Wincewicz-Bosy M., Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 10. www.careers.govt.nz.
 11. www.fei.org.
 12. www.pzj.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu