BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Anna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Atrakcyjność Polski dla offshoringu usług
The Attractiveness of Poland for Offshoring Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 619-630, tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Usługi, Offshoring, Outsourcing
Services, Offshoring, Outsourcing
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie atrakcyjności Polski i czynników ją określających dla offshoringu usług. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej omówiono proces rozwoju światowego rynku offshoringu usług, natomiast w drugiej przedstawiono miejsce Polski w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług oraz wskazano główne czynniki przyciągające bezpośrednie inwestycje zagraniczne do polskiego sektora usług.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the attractiveness of Poland for offshoring services. The article is divided into two parts. The first part discusses the process of development of the global market for offshoring services. The second part presents the Polish position in the rankings of attractiveness for offshoring services and identifies the main advantages of the Polish service sector for foreign direct investments.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A.T. Kearney, Offshoring Opportunities Amid Economic Turbulence, The A.T. Kearney Global Services Location IndexTM, A.T. Kearney 2011.
 2. A.T. Kearney, The Shifting Geography of Offshoring, The 2009 A.T. Kearney Global Services Location IndexTM, A.T. Kearney 2009.
 3. Banachowicz E., Centra usług wspólnych. Stan obecny i perspektywy rozwojowe, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 4. Doh J.P., Bunyaratavej K., Hahn E.D., Separable but Not Equal: The Location Determinants of Discrete Services Offshoring Activities, "Journal of International Business Studies" 2009, Vol. 40, No. 6.
 5. Kliniewicz K., Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 6. Lewin A.Y., Massini S., Peeters C., Why Are Companies Offshoring Innovation? The Emerging Global Race for Talent, "Journal of International Business Studies" 2009, Vol. 40, No. 6.
 7. Munsil S., India's Offshoring Role, "Outsourcing Yearbook 2011", 2011.
 8. Nieto M.J., Rodríguez A., Offshoring of R&D: Looking Abroad to Improve Innovation Performance, "Journal of International Business Studies" 2011, Vol. 42.
 9. OECD, GATS: Plädoyer für offene Dienstleistungsmärkte, OECD, Paris 2002.
 10. Puślecki Z.W., Nowoczesne formy świadczenia usług w skali międzynarodowej. Wprowadzenie do problematyki, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 11. Rybiński K., Outsourcing i offshoring usług. Siatka poj, trendy i bariery rozwojowe, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 12. Segal-Horn S., The Internalization of Services Firms, "Advances in Strategic Management" 1993, Vol. 9.
 13. Sektor nowoczesnych us ug biznesowych w Polsce, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), Warszawa 2012.
 14. Szymaniak A., Polska w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług, w: Globalizacja usług: outsourcing, offshoring i shared services centers, red. A. Szymaniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 15. World Investment Report 2004. The Shift Towards Services, UNCTAD, New York, Geneva 2005.
 16. Wróbel A., Międzynarodowa wymiana usług, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 17. Wróbel A., Znaczenie sektora usług dla rozwoju gospodarczego Indii, "Stosunki Międzynarodowe-International Relations" 2010, nr 1-2, t. 41.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu