BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wydymus Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Rozwój gospodarczy a poziom wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej - analiza taksonomiczna
Economic Development And Income Level In UE Countries - Taxonomic Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 631-645, tab., bibliogr. 2 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Wynagrodzenie godziwe, Kryzys gospodarczy, Taksonomia
Economic development, Fair remuneration, Economic crisis, Taxonomy
Note
summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą skali dysproporcji pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego i poziomem wynagrodzeń w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Badania miały charakter dynamiczny i dotyczyły weryfikacji hipotezy o wyrównywaniu poziomu rozwoju krajów należących do tego ugrupowania. W analizie zaproponowano nowe podejście do międzynarodowych analiz porównawczych związane z pojęciem taksonomia relatywna, oceniając uzyskane rezultaty także w kontekście kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the paper was comparative analysis of various disproportions between income and economic level of Poland and other EU countries. Analysis had dynamic character and were conducted by using of new methodological proposals connected with taxonomic multivariate methods. Results were discussed in the context of actual financial crisis in EU countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. World Development Indicators Database, http://worldbank.org.
  2. Unece Statistical Division Database, economic.stats.@unece.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu