BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zysk Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011
The Export Activity of Entities With Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 57, s. 647-658, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Eksport, Handel zagraniczny, Inwestycje zagraniczne
Export, Foreign trade, Foreign investment
Note
summ.
Abstract
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych ma wpływ na poziom polskiego eksportu. W artykule przedstawiono wyniki badań udziału sprzedaży eksportowej spółek z kapitałem zagranicznym oraz udziału największych eksporterów (firm z kapitałem zagranicznym) w polskim eksporcie w latach 2004-2011. Mimo kryzysu finansowego udziały te są trwałe i rosną wraz ze wzrostem wolumenu polskiego eksportu w badanym okresie. (abstrakt oryginalny)

The inflow of capital in the form of direct foreign investment interacts on the growth of polish export. The article presents an analysis for the years 2004-2011 of the share of foreign sales by firms with foreign capital from the list of the 100 largest exporters in the Polish export sector. Despite the financial crisis the share of foreign sales are permanent and significant due to Polish export volume since the country joined the EU.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym, lata 2000-2011, www. stat.gov.pl.
 2. Listy największych 500 polskich przedsiębiorstw, Listy 100 największych eksporterów, lata 2004-2011, www.polityka.pl.
 3. Listy największych inwestorów zagranicznych w Polsce, lata 2004-2011, www.paiz.gov.pl.
 4. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do Polski, lata 2000-2011, www.mg.gov.pl.
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 1976 r. w sprawie wydawania zagranicznym osobom prawnym i fizycznym zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej, DzU 1976, nr 19, poz. 123.
 6. Ustawa o spółkach z udziałem zagranicznym z 23 kwietnia 1986 r., DzU 1986, nr 17, poz. 88.
 7. Ustawa o spółkach zagranicznych z 5 czerwca 1991 r., DzU 1997, nr 26, poz. 143.
 8. World Investment Reports 2000-2011, www.unctad.org.
 9. www.nbp.pl.
 10. Zysk W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, red. S. Wydymus, E. Bombińska, B. Pera, CeDeWu, Warszawa 2012.
 11. Zysk W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu? w: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy, materiały konferencyjne, red. K. Kaszuba, S. Wydymus, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów 2006.
 12. Zysk W., Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu, Zeszyty Naukowe nr 837, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 13. Zysk W., Obcy kapitała handel zagraniczny w Polsce. Okres przedakcesyjny, CeDeWu, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu