BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Regulacje prawne audytu wewnętrznego w 2010 roku
Law Regulations of Internal Audit in 2010
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 11-20, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunkowość, Ustawa o rachunkowości, Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne, Komitet audytu
Accounting, Accounting Act, Internal audit, Public finance, Audit committee
Note
streszcz., summ..
Abstract
W celu zracjonalizowania gospodarki środkami publicznymi wydano nową ustawę o finansach publicznych, w tym również zmieniono regulacje prawne audytu wewnętrznego. Zmiany polegają na: - ujednoliceniu definicji audytu wewnętrznego, - określeniu struktury i podporządkowania komórki audytu wewnętrznego, - utworzeniu komitetu audytu jako ciała doradczego dla ministrów w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w kierowanych przez nich działach administracji rządowej. (fragment tekstu)

The paper presents the evolution of the definition of internal audit and requirements for carrying out internal auditor duties. It also explains new terms introduced on 1 January 2010 by the Act on the Public Finance, among which there are management control, audit committees and commissioned audit. The paper also lists entities obliged to creating internal audit units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 24).
  2. Komunikat Ministra Finansów nr 25 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 85).
  3. Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (DzU nr 21, poz. 108).
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (DzU nr 226, poz. 1826).
  6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU 2001, nr 102, poz. 1116.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU, nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
  8. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU, nr 249, poz. 2104.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu