BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Olga (Sopocka Szkoła Wyższa)
Title
Rola audytu wewnętrznego w nadzorze korporacyjnym
The Role of the Internal Auditing in the Corporate Governance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 31-41, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rachunkowość, Ład korporacyjny, Audyt wewnętrzny
Accounting, Corporate governance, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Za jedno z rozwiązań mających zapewnić lepsze funkcjonowanie podmiotów gospodarczych uważany jest efektywny nadzór korporacyjny. Zainteresowanie nim wzrasta szczególnie w sytuacjach kryzysowych, gdy utrzymanie kompromisu interesów grup udziałowych staje się utrudnione. Jednocześnie poszukuje się rozwiązań, które mają udoskonalić ten system. Celem artykułu jest wskazanie roli audytu wewnętrznego jako narzędzia wspomagającego nadzór korporacyjny w realizacji swoich zadań. (fragment tekstu)

The increasing number of the corporate fraud is the result of the ineffective corporate governance. The article shows how the internal auditing can support corporate governance, especially board of directors, to be more effective. In the author's opinion internal auditing can help board of directors to perform its duties by assessing: the information board gets from managers, risk management, internal control processes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Chambers A., The board's black hole - filling their assurances vacuum: can interną audit rise to the challenge?, Measuring Business Excellence 2008, vol. 12 nr 1.
 2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/200") Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r.
 3. Gad J., Nadzór właścicielski w świetle zmian prawa bilansowego, w: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu: Gdańskiego, Sopot 2009.
 4. Herdan A., Przesłanki i warunki funkcjonowania nadzoru korporacyjnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2007, nr 6.
 5. Herdan A., Stuss M., Krasodomska J., Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające efektywny nadzór korporacyjny w spółkach akcyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 6. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 7. Jerzemowska M., Wprowadzenie. Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, w: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009.
 8. Martyniuk O., Ewołucja zadań audytu wewnętrznego, w: Współczesne probłemy analizy ekonomicznej. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006.
 9. Mesjasz Cz., Przegląd teoretycznych koncepcji nadzoru korporacyjnego. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006, nr 700.
 10. Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, IIA, Altamonte Springs 2000.
 11. Rudolf S., Urbanek P., Janusz T., Stos D., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 12. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych, DzU nr 94, poz. 1037 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. DzU 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 14. Walker A.W., Davies W.R., Industrial internal auditing, McGraw-Hill Book Company Inc., Nowy Jork 1951.
 15. Wytyczne OECD dotyczące nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, OECD, Paryż 2005.
 16. Zasady Nadzoru Korporacyjnego OECD, OECD, Paryż 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu