BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartoszewicz Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Lelusz Henryk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Audyt wewnętrzny w samorządzie gminnym w świetle nowych regulacji prawnych - wybrane problemy
Internal Audit In Local Governments - New Legal Regulations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 43-54, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Samorząd terytorialny, Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne, Gmina
Accounting, Local government, Internal audit, Public finance, District
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie skuteczności nowych regulacji prawnych w zakresie audytu wewnętrznego w odniesieniu do polskich samorządów gminnych. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Techniką badawczą były badania ankietowe przeprowadzone w 525 samorządach gminnych. Ze względu na dużą liczbę gmin funkcjonujących w szesnastu województwach w Polsce (2478 gmin według danych GUS - stan na 31.12.2006 r.) dokonano zawężenia zakresu badań. Biorąc pod uwagę: położenie geograficzne, demografię, sytuację społeczno-gospodarczą oraz stopę bezrobocia wszystkich województw w Polsce, wybrano cztery, różniące się najbardziej ww. cechami, tj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie i warmińsko-mazurskie. (fragment tekstu)

The article presents characteristic of new legal regulations concerning internal audit in Polish communes as well as result of researches, which were carried out in range of internal audit in 525 local governments of four voivodeships: kujawsko- -pomorskie, lubuskie, małopolskie and warmińsko-mazurskie.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Lelusz H., Bartoszewicz A., Funkcjonowanie audytu wewnętrznego na przykładzie wybranych gmin w Polsce, w: Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 12, red. K. Winiarska, Zeszyty Naukowe nr 512, Szczecin 2008.
  2. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, DzU z 2007 r. nr 231, poz. 1701 oraz 2008 r. nr 209, poz. 1315 i nr 227, poz. 1506.
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104.
  4. Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 249, poz. 1832.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu