BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróblewska Lucyna
Title
Osobowość i wartości etyczne audytora a jakość audytu według badań ankietowych przeprowadzonych w bankach
Personality and Ethical Qualities of Auditor Versus the Quality of Audit According to Survey Research Carried Out in Banks
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 55-65, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Etyka zawodowa
Accounting, Internal audit, Professional ethics
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt wewnętrzny musi komplementarnie nadzorować funkcjonowanie całej organizacji. Nie powinien być postrzegany jako zło konieczne czy źródło kosztów. Jego misją jest służenie organizacji poprzez wykonywanie zadań audytowych, zgodnie z międzynarodowymi standardami i wymaganiami ustawowymi. Audyt tworzą ludzie. Ich umiejętności, biegłość zawodowa, kultura osobista, zdolność porozumiewania się budują obraz audytu wewnętrznego w społeczeństwie(fragment tekstu)

The occupation of internal auditor requires the person carrying out audit to possess specific ethical qualities, traits and competences. Every day auditors meet other people - the audited ones, by whom they are observed and assessed. The research carried out among bank employees indicates which traits and ethical qualities are most desired for high quality audit and what the strength of their influence on audit quality is.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czerwiński K., Grocholski H., Podstawy audytu wewnętrznego, Link, Szczecin 2003.
  2. Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Załącznik nr 1 do komunikatu nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 70.
  3. Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego. Załącznik do komunikatu nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 12.
  4. Paluchowski W., Osobowość a działanie, Ossolineum, Warszawa 1981.
  5. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu