BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zaleska Beata (Politechnika Koszalińska)
Title
Kontrola zarządcza jako element kontroli wewnętrznej według ustawy o finansach publicznych
The Management Control as the Element of the Internal Control According to the Public Finance Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 69-77, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Finanse publiczne, Kontrola zarządcza
Accounting, Internal control, Public finance, Management control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadza pojęcie kontroli zarządczej w jednostkach sfery finansów publicznych. Kontrola zarządcza obejmuje swoim zakresem wszystkie sfery działalności jednostki i ma stanowić narzędzie wspomagające zarządzanie jednostką. Celem artykułu jest przedstawienie zadań, istoty i standardów kontroli zarządczej a także jej miejsca w systemie kontroli wewnętrznej.(fragment tekstu)

From 2010 onward an administrative control system should be initiated in all units of The Public Finances Sector. The notion of administrative control was introduced by virtue of The Public Finances Act, 2009. The article has in view explaining the concept of administrative control and showing its range and standards, which are the basis for creating a control system in units of The Public Finances Sector. The article refers to valid legal acts relating to the sphere of Public Finances as well as references. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czerwiński K., Audyt wewnętrzny, InfoAudit, Warszawa 2004.
  2. Gilling D.M., The New Zealand Public Sector Revolution, w: Perspectives on performance measurement and public sector accounting, red. E. Buschor, K. Schedler. Haupt, Bern 1994.
  3. Guthrie J., Performance indicators in the Australian Public Sector, w: Perspectives on performance measurement and public sector accounting, red. E. Buschor, K. Schedler. Haupt, Bern 1994.
  4. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 gmdnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin., nr 15, poz. 84.
  5. Ustawa z dnia 17 gmdnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  7. Winiarska K., Definicja i klasyfikacja kontroli wewnętrznej, w: Kontrola wewnętrzna w jednostkach gospodarczych, red. K. Winiarska, PWE, Warszawa 2010.
  8. Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
  9. Zasady kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, http://leX.pl./ samorzad/artykuł/290, 15.06.2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu