BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wodyńska Magdalena (Izba Skarbowa w Szczecinie)
Title
Rola audytu wewnętrznego w procesie wdrażania kontroli zarządczej w izbie skarbowej
The Role of Internal Audit in the Process of Implementation of Management Control in Tax Chamber
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 79-89, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Administracja skarbowa, Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza, Ustawa o finansach publicznych
Accounting, Internal control, Treasure administration, Internal audit, Management control, Act on Public Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ustawa o finansach publicznych obowiązująca od 2010 r. wprowadziła pojęcie "kontrola zarządcza". Dotychczasowe pojęcie "kontrola finansowa" zastąpiono "kontrolą zarządczą". Zmiana ta nie ma charakteru porządkowego (kosmetycznego), wyznacza ona bowiem dodatkowe obowiązki: ministrowi, kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych, a tym samym audytowi wewnętrznemu tej jednostki. W świetle uregulowań dotyczących kontroli zarządczej działalność audytu wewnętrznego ma stanowić istotne wsparcie kierownika jednostki w realizacji zadań związanych z kontrolą zarządczą. (fragment tekstu)

The paper refers to the provisions governing the issue of management control and internal audit. Actions undertaken by an internal audit unit and manager of public sector body, (i.e. Tax Chamber) in the process of implementation of management control were specially analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czerwiński K., Analiza ryzyka w audycie wewnętrznym, Link, Szczecin 2003.
  2. Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 12.
  3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  4. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2002.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  6. Winiarska K., Kaczurak-Kozak M., Rachunkowość budżetowa, wyd. II, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2010.
  7. Zadania i odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie kontroli zarządczej wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych, Szkolenie Ministerstwa Finansów, Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa, 3 grudnia 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu