BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lubińska Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza odchyleń od prognozy wskaźników makroekonomicznychi planu wydatków budżetowych w latach 2005-2008
Analysis of Unplanned Alterations of Expected Macroeconomic Ratios and Budget Expenditures for The Period 2005-2008 Years
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 157-167, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Wskaźniki makroekonomiczne, Wydatki budżetowe
Macroeconomic indicators, Budget expenditures
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule podjęto próbę zdiagnozowania wielkości odchyleń od planu w latach 2005 2008 wybranych kategorii makroekonomicznych oraz wydatków budżetowych według działów klasyfikacji budżetowej. Szczególną uwagę zwró­cono na wydatki w 2008 roku. Analizę odchyleń poprzedzono omówieniem ram prawnych oraz metodycznych dla planowania budżetu w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Analysis of unplanned alterations of expected macroeconomic ratios and budget expenditures for the period 2005 - 2008 years was performed. Results are indicating signifi cant changes in 2008 year. It was the fi rst consequence of fi nancial crisis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Nowe zarządzanie publiczne - skuteczność i efektywność. Budżet zadaniowy w Polsce, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2009.
  2. Postuła M., Zasadnicze działanie w obszarze nowego zarządzania finansami publicznymi w Polsce, Ekonomiczne Problemy Usług nr 546, Szczecin 2009.
  3. Ustawa o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
  4. Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu