BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kabza Milena (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa, doktorantka), Wójcikowski Rafał (Politechnika Łódzka)
Title
Kryzys roku 2008 w świetle austriackiej szkoły ekonomii
The 2008 Crisis in the Light of the Austrian School of Economics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 513-523, Rys., tab., bibliogr. poz. 19
Keyword
Kryzys finansowy, Kryzys gospodarczy
Financial crisis, Economic crisis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Dominująca od lat 30. XX wieku teoria opracowana przez J.M. Keynesa obowiązywała przez kolejne pół wieku. Kolejne kryzysy, a także zmiana preferowanego modelu gospodarczego w wielu krajach, spowodowały poszukiwanie teorii wyjaśniających w sposób odmienny występowanie cykli koniunkturalnych w gospodarce. Przyznana w 1974 roku nagroda Nobla przedstawicielowi szkoły austriackiej spowodowała ożywienie zainteresowania teorią austriacką, a w szczególności Austriacką Teorią Cyklu Koniunkturalnego, która została użyta w opracowaniu do wyjaśnienia przyczyn wystąpienia kryzysu roku 2008.(abstrakt oryginalny)

The most influential economic theory since the I930s had been the one created by J.M. Keynes and lasted throughout the next half of the century. The next crises and the change of the preferred economic model in many countries caused the search for theories that explained the existence of economic cycles in a different way. The Nobel prize that has been awarded to the representative of the Austrian school brought about anew interest in the Austrian theory, particularly in the Austrian Theory of Economic Cycle which has been used in the paper as an explanation of reasons for the 2008 crisis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bohm-Bawerk E.: The Positive Theory of Capital, Macmillan and Co., London 1891.
 2. Callahan G.: Ekonomia dla normalnych ludzi, tłum. J.M. Fijor, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2004.
 3. Hayek F.A. von: Indywidualizm i porządek ekonomiczny. Wydawnictwo Znak, Kraków 1998.
 4. Hulsmann H.H, W. Błock, J.G., Against Fiduciary Media, Quarterly Journal of Austrian Economics, Yol. 1, no. 1 (Hoppe 1998).
 5. Keynes .M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza,PWN, Warszawa 2003.
 6. Keynes J.M.: The economic conseąuences of the peace, Brace and Howe Nowy Jork 1920, [w:] M. Friedman: Intrygujący pieniądz. Z historii systemów monetarnych, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1994.
 7. Machaj M.: Kryzys 1929-33, czyli największy przekręt w historii świata, www.kapitalizm.republika.pl.
 8. Mikosik S.: Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993.
 9. Minsky H.: Stabilizing an Unstable Economy, McGraw Hill, International Edition 2008.
 10. Mises Ł. von: Ekonomia i polityka. Wykład elementarny, Fijor Publishing, Warszawa 2006.
 11. Mises L. von: Ludzkie działanie: traktat o ekonomii. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007.
 12. Mises Ł. von, Haberler G., Rothbard M.N., Hayek F.A.: The austrian theory of the trade cycle, Mises Institute 1996.
 13. Rothbard M.N.: Złoto, banki, łudzie - krótka historia pieniądza, [w:] M. Friedman: Intrygujący pieniądz. Z historii systemów monetarnych. Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1994.
 14. Rothbard M.N.: O nową wolność. Manifest libertariański. Oficyna Wydawnicza Wolumen, Warszawa 2004.
 15. Schmidt N.W.: Doktor Dead/), www.kitco.com.
 16. Schumpeter J.: Teoria rozwoju przedsiębiorczości, PWN, Warszawa 1960.
 17. Shadow Government Statistics, http://www.shadowstats.com/.
 18. Soto J.H. de: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2009.
 19. Wiegand R.: Auto Loans and Credit Cards on Cliffs Edge, http://www.kitco.com/ind/Wiegand/ oct212008.html (21.10.2008).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu