BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perepeczo Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody oceny efektów finansowych fuzji i przejęć na podstawie danych księgowych
Methods of Assessment of Mergers and Acquisitions Based on Accounting Data
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 31, s. 183-198, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Wynik finansowy, Analiza zdarzeń
Mergers and acquisitions, Financial performance, Event study
Note
streszcz., summ..
Abstract
Z ekonomicznego punktu widzenia, ocena transakcji łączenia spółek powinna koncertować się tylko na stronach bezpośrednio uczestniczących spółek, a w szczególności na korzyściach i stratach osiąganych przez akcjonariuszy-inwestorów. Ekonomiczny rachunek efektów finansowych fuzji i przejęć to pomiar efektywności inwestycji, która ma na celu maksymalizację wartości dla akcjona­riuszy. Bezpośrednim miernikiem oceny wzrostu wartości dla akcjonariuszy jest stopa zwrotu. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the essence of the methodology of event study used in developed markets to evaluate post-acquisition operating performance based on the accounting data. In particular, the paper discusses the issues of measurement of abnormal operating returns. Researchers have applied several return ratios to measure benefi ts after transactions, and cash fl ow return is one of the recent ones. The change model and regression analysis have been used to compare and contrast the changes in the median and mean of the aggregated indicators after the transaction to their pre-merger values. At the end, the author has addressed the issue of contemporary tendencies in the described methodology. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. L. Bednarski, T. Wasniewski, Fundacja Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, t. 1.
 2. Barber B.M., Lyon J.D., Detecting abnormal operating performance: The empirical power and specification of test statistics, "Joumal of Financial Economies" 1996, vol. 41.
 3. Bruner R.F., Does M&A pay? A survey of evidence for the decision-maker, "Joumal of Applied Finance" Spring/Summer 2002.
 4. Carline N.F., Linn S.C., Yadav P.K., The influence of Managerial Ownership on the Real Gains in Corporate Mergers and Market Revaluation of Merger Partners: Empirical Evidence, August 2002, from SSRN eLibrary Database: http://ssm. com/abstract=302606.
 5. Chames A., Cooper W.W., Rhodes A., Measuring the efficiency of decision making units, "European Joumal of Operational Research" 1978.
 6. Comett M.M., Tehranian H., Changes in corporate performance associated with bank acąuisitions, "Joumal of Financial Economies" 1992, vol. 31.
 7. Diacogiaimis G., Financial Management. A Modeling Approach Using Spreadsheets, McGraw-Hill, London 1994.
 8. Doukas J.A., Holmen M., Travlos N.G., Corporate diversification andfirm performance: Evidence from Swedish acąuisitions, Febraary 2001, from SSRN eLibrary Database http://ssm.com/abstract=250520.
 9. Ghosh A., Does operating performance really improve following corporate acąuisitions?, "Joumal of Corporate Finance" 2001, vol. 7.
 10. Healy P.M., Palepu K.G., Ruback R.S., Does corporate performance improve after merg­ers?, "Joumal of Financial Economies" 1992, vol. 31.
 11. Kaplan S., The effects of management buyouts on operating performance and value, "Joumal of Financial Economies" 1989, vol. 24.
 12. Lie E., Operating performance following open market share repurchase announcements, "Joumal of Accounting and Economies" 2005, vol. 39.
 13. Linn S.C., Switzer J.A., Are cash acąuisitions associated with better post-combination operating performance than stock acąuisitions, "Joumal of Banking and Finance" 2001,vol. 25.
 14. Pawłowska M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997-2001, "Bank i Kredyt" luty 2003.
 15. Powell R.G., Stark A.W., Does operating performance increase post-takeovers for UK takeovers? A comparison of performance measures and benchmarks, "Joumal of Corporate Finance" 2005, vol. 11.
 16. Sierpińska M., Jachna T., Ocena według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
 17. Switzer J.A., Evidence on real gains in corporate acąuisitions, "Joumal of Economies and Business" 1996, vol. 48.
 18. Wasniewski T., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Fundacja Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1993.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu