BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut-Jaworska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie form miękkiego kredytowania w systemie pomocy publicznej w Polsce - wybrane zagadnienia
The Importance of the State Aid Granted in the Form of Soft Loans in Poland - Selected Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 537-545, Rys., tab., bibliogr. poz. 5
Keyword
Kredytowanie działalności gospodarczej, Pomoc publiczna
Business financing with loans, Public aid
Note
streszcz., summ..
Abstract
Głównym celem niniejszego artykułu jest analiza struktury i kierunków pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom w ramach instrumentów "miękkiego kredytowania" w latach 2001-2008. Analiza danych statystycznych, które określają podstawowe wyróżniki pomocy publicznej w Polsce i państwach członkowskich Unii Europejskiej, doprowadziła do wniosku, że systematycznie zmniejsza się wartość pomocy przyznanej w formie "miękkiego kredytowania" w ogólnej kwocie pomocy udzielonej przez władze publiczne w Polsce. Ponadto w artykule została zwrócona uwaga na nowy trend w reorientacji celów i zakresu udzielonej pomocy publicznej, a dokładnie: zwiększeniu finansowania celów horyzontalnych z jednoczesnym zmniejszeniem wartości pomocy przyznanej na realizację celów sektorowych.(abstrakt oryginalny)

The main goal of this article is to analyze the structure and directions of the state aid granted to entrepreneurs through Instruments of soft loans in years 2001-2008. Thorough analysis of statistic data, that define basie characteristic of state aid in Poland and UE Members States, has led to the conclusion that in generał value and state aid in the form of soft loans systematically diminish amount of aid granted by public authorities. Moreover, it is also worth drawing attention to a new trend in reorientation of the rangę of lended state aid from advancement of sensitive sectors on advancement of horizontal objectives. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej (TWE) - C 321 E/l z 29 grudnia 2006.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, DzU nr l53,poz. 952.
  3. Presidency Conclusions, Lisbon European Council, 23-24 March 2000.
  4. Report from the Commission: Facts and figures on State aid the EU Member States, Brussels, 07.12.2009, SEC (2009) 1638.
  5. Raporty o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w roku 2001, UOKIK, Warszawa (oraz w kolejnych latach: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu