BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Parkitna Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Title
Rachunek kosztów działań w controllingowym zarządzaniu wyższą uczelnią - wybrane problemy
Activity Base Costing in Controlling Research Institutions - Selected Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 601-610, Bibliogr. poz. 18
Keyword
Rachunek kosztów działań, Rachunkowość, Controlling
Activity Based Costing (ABC), Accounting, Controlling
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedstawiono problem zarządzania wyższą uczelnią. Wskazano na controlling jako sposób pozbycia się problemów. Opisano miejsce rachunku kosztów w controllingowym zarządzaniu. Przedstawiono ABC jako narzędzie efektywnego zarządzania kosztami w controllingowym zarządzaniu uczelnią wyższą.(abstrakt oryginalny)

The problem of the college management was presented. The controlling as a way get rid of problems was indicated. The place of cost accounting in controlling management was described. ABC was presented as a tool for effective management of costs in controlling management of the college. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Doyle D.P.: Kontrola kosztów. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 2. Fjałkowska D.: Moda na controlling, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 1.
 3. Goliszewski J.: Controlling operacyjny (cz. 1), "Przegląd Organizacji" 1991, nr 7.
 4. Koiński J.: Controlling - koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem czy narzędzie wspomagające zarządzanie?, [w:] Controlling - koncepcje, wdrożenia. Prace Naukowe AE, nr 956, Wrocław 2002.
 5. Mayer E., Mann R.: Controlling w twojej firmie. Warszawa 1992.
 6. Naumiuk T.: Koszty i wynik finansowy w zakładowym planie kont. Grupa wydawnicza INFOR Sp. z 0.0., Warszawa 2003.
 7. Nowak E.: Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. Ekspert, Wrocław 2001.
 8. Osbert-Pociecha G., Karaś M.: Rola controllingu strategicznego w zarządzaniu w warunkach gospodarki rynkowej, "Przegląd Organizacji" 1996, nr 4.
 9. Parkitna A.: Controlling jako element właściwego zarządzania w zmiennym otoczeniu. Funkcjonowanie i rozwój organizacji w zmiennym otoczeniu, WSM, Legnica 2002, s. 193.
 10. Parkitna A.: Implementacja controllingu do zarządzania wyższą uczelnią. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 11. Podstawy controllingu, red. E. Nowak, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996.
 12. Rachunek kosztów, tom 1, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Racliunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 13. Sawicki K.: Analiza kosztów firmy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 14. Staeinmann H., Scherer A.G.: Strategiczny i operatywny controlling. Propozycja metodologicznego określenia pojęć, "Organizacja i Kierowanie" 1998, nr 1.
 15. Staroń R.: Controlling w procesach funkcjonowania miasta, [w;] Kontrola i controlling w zarządzaniu, red. R.B. Kuc, Wydawnictwo WSZiM, Warszawa 2000.
 16. Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2006.
 17. Szydełko A.: Miejsce i funkcje współczesnego rachunku kosztów w systemie informacyjnym zarządzania przedsiębiorstwem. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1085. Rachunkowość a controlling. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 18. Szydełko A.: Rachunek kosztów planowanych w przedsiębiorstwie. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu