BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepankiewicz Elżbieta-Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wpływ standardów światowych na treść standardów kontroli zarządczej w polskim sektorze finansów publicznych
Influence of World Standards on Form of the Management Control Standards for the Polish Public Finance Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 105-113, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Finanse publiczne, Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza, Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu
Accounting, Internal control, Public finance, Internal audit, Management control, International Standards for the Professional Practice of Internal Audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wprowadzenie w 2006 roku do praktyki audytu wewnętrznego w sektorze publicznym Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, a następnie w 2009 roku nowej wersji tych standardów wywołało potrzebę nowego podejścia do zadań audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, a także określenia nowych standardów kontroli zarządczej. Kontrola zarządcza to część systemu kontroli wewnętrznej ustanowionego w jednostce. Obejmuje ona procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem publicznym. W grudniu 2009 roku Ministerstwo Finansów ogłosiło Standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Standardy te zostały określone na podstawie powszechnie uznawanych na świecie koncepcji i standardów kontroli wewnętrznej. Celem opracowania jest omówienie wpływu koncepcji i standardów światowych na kształt standardów kontroli zarządczej (fragment tekstu)

The State performs its duties through units of the public sector. The public sector should fulfdl its duties effectively and stabiy. The paper presents changes in the domain of intemal control between in of the public fmance sector.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Enterprise Risk Management - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (1995).
  2. Internal Control - Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (1992).
  3. Komunikat nr 1 Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie standar¬dów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 2, poz. 12.
  4. Komunikat nr 13 Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 7, poz. 58.
  5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84.
  6. The International Standards for the Professional Practice of Internal Audit, The Insti-tute of Intemal Auditors (IIA), Altamonte Springs 2001, www.iia.org.pl.
  7. The Revised Internal Control Standards for Effective Management, SEC (2007).
  8. The Standards for Internal Control in Public Sector, Audit Intemational Organization of Supremę Audit Institutions - INTOSAI (2004).
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu