BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konstantyn Krzysztof (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Usprawnienie kontroli kosztów w procesie budżetowania w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej
Improvement of Cost Control in the Budgeting Process in Transport Communication Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 115-123, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola kosztów, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Budżetowanie
Accounting, Cost control, Enterprise management, Budgeting
Note
streszcz., summ..
Abstract
W ostatnim czasie, zwłaszcza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wzrosło zapotrzebowanie na informacje o kosztach. Szczególnego znaczenia nabrały koszty pośrednie, których poziom jest znaczny, bo zbliża się do 50% ogólnej sumy kosztów. Tradycyjny rachunek kosztów (rachunek kosztów pełnych), stosowany w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, jest rozbudowany. Informacje kosztowe można wykorzystać do sporządzania budżetów kosztów pośrednich i usprawnić proces kontroli kosztów. Dzięki budżetowaniu można dokładniej kontrolować koszty, a zwłaszcza koszty pośrednie. Celem artykułu jest przedstawienie sposobów wykorzystania budżetowania do kontroli kosztów w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej. (fragment tekstu)

Budgeting of indirect costs is an important instrument of management. The paper presents possibilities of introducing budgeting which will improve the cost control in transport communication enterprises.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004.
  2. Czubakowska K., Kontrola zarządcza, w: Rachunkowość zarządcza, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 2004.
  3. Konstantyn K., Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie komunikacji samochodowej na potrzeby controllingu, w: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza, Szczecin 2006.
  4. Nita B., Kontrola wykonania budżetów, w: Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  5. Vollmuth H.J., Controlling - planowanie, kontrola, kierowanie. Podstawy budowy systemu controllingu. Placet. Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu