BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polak Katarzyna (Politechnika Koszalińska)
Title
Kontrola wewnętrzna w systemie zarządzania według International Food Standard
The Audit and the Internal Control of Economic Ratios in the Management System According to International Food Standard
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 125-134, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Przemysł spożywczy, Norma PN-EN ISO 9001:2001, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli, Zarządzanie jakością
Accounting, Internal control, Food industry, PN-EN ISO 9001, Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Quality management
Note
streszcz., summ..
Abstract
Gospodarka rynkowa wymaga sprawdzania bezpieczeństwa zachowań przedsiębiorstw działających w gospodarce globalnej. Badanie ksiąg finansowych przestało być podstawową formą nadzorowania jednostek gospodarczych. Coraz częściej przedsiębiorstwa korzystają z kontroli wewnętrznej, bowiem dzięki nadzorowi istnieje możliwość bieżącego monitorowania działalności i przeciwdziałania trudnościom już w momencie pojawienia się pierwszych sygnałów. Celem artykułu jest przedstawienie istoty kontroli wewnętrznej w kontekście praktycznego zastosowania nadzoru systemu zarządzania w przedsiębiorstwie branży spożywczej. (fragment tekstu)

Companies operating in the market are subject to an increasing extent of various types of audits. Examination of financial accounts is no longer the primary form of auditing business. More and more companies use intemal control forms in their management systems. This is often the need to adapt to market reąuirements. It should be emphasized that control system gives the possibility of monitoring the current activity and to prevent problems at the time of emergence of the first signals. This article presents the importance of intemal audit and intemal control in the context of practical application of management audit in the company. There is also described the operating management system in the company as well as economic ratios used in intemal control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
  2. Kamiewska-Mazur M., Jakie funkcje pełni kontrola wewnętrzna i audyt wewnętrzny, "Gazeta Prawna" 2008, nr 167.
  3. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu