BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babuśka Ewa Wiktoria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Rola komitetu audytu i jego specyfika w Polsce w świetle nowej ustawy o finansach publicznych
The Role and Importance of Audit Committee Under the New Public Finance Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 161-170, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Kontrola wewnętrzna, Audyt wewnętrzny, Finanse publiczne, Komitet audytu
Public finance sector, Accounting, Internal control, Internal audit, Public finance, Audit committee
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt wewnętrzny odpowiada generalnie za nadzór i monitorowanie procesów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w każdej jednostce organizacyjnej i gospodarczej. Celem skutecznej realizacji tej funkcji audytorzy wewnętrzni winni być dopuszczeni do badania wszystkich obszarów działalności, a zwłaszcza tych, w których zostały lub zostaną wykryte najistotniejsze ryzyka. Nieodzowne jest zatem zapewnienie audytorom całkowitej niezależności i swobody w ustalaniu zakresu i tematyki prac realizowanych w trakcie przeprowadzania czynności audytu, oceniania stosowanych procedur kontroli wewnętrznej.(fragment tekstu)

The paper presents specific rules concerning creating and organizing the audit committee and its tasks in the public finance sector in Poland according to the new public finance act. The problems were considered on the basis of the essence and activities of the audits committees generally used in the organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Banaszkiewicz J. i inni. Audyt wewnętrzny: spojrzenie praktyczne. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ZG COSZ, Warszawa 2003.
  2. Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, Komitet Dobrych Praktyk Fomm Corporate Governance.
  3. Kontrola wewnętrzna - zintegrowana koncepcja ramowa, praca zbiorowa zespołu PricewaterhouseCoopers, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
  4. PricewaterhouseCoopers, Audit Committees - Good practices for meeting market expectations, 2"'' edition 2003.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu, DzU nr 226, poz. 1826.
  6. Saunders E.J., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Educator, Częstochowa 2002.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu