BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korendowicz Joanna
Title
Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspomagające zarządzanie szpitalem
Internal Audit as a Tool Supporting Hospital Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 193-202, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Szpitalnictwo, Audyt wewnętrzny
Management in healthcare, Hospital service, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Na zarządzanie przedsiębiorstwem mają wpływ różnego rodzaju procesy, zasady, prawa oraz instytucje, z którymi ono współistnieje. Przedsiębiorstwa są zarządzane w różny sposób, jednak w zależności od tego, czy to zarządzanie jest właściwe i sprawne, zależy efektywność, ekspansywność i sukces danej organizacji. Skuteczne zarządzanie podmiotem gospodarczym powinno mieć na celu realizację podstawowych jego celów poprzez odpowiednio dobrane metody i narzędzia. Ważne jest, aby przedsiębiorstwo było zarządzane zgodnie z prawem i zgodnie z interesem wszystkich bezpośrednio zainteresowanych jego działalnością stron za pomocą odpowiednich instrumentów. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia, kiedy trzeba zarządzać przedsiębiorstwem działającym w specyficznej branży - na przykład służby zdrowia. Zarządzanie szpitalami to duże wyzwanie. Każdy zarządzający zadaje sobie pytanie, jak doskonalić procesy zarządzania i jakich narzędzi do tego użyć. (fragment tekstu)

A hospital is an entity characterized by a constant readiness to admitting patients as well as providing for them a versatile medical care. The paper presents the assessment of risk for a children hospital working as a public company. It identifies miscellaneous types of risk, determines their importance and probability and, using it as a basis, forms a map of risk. It also points out advisory functions of internal audit in a hospital.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. InfoAudit, Warszawa 2004.
  2. Rój J., Forma organizacyjno-prawna a gospodarka finansowa szpitala, w: Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ - kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu, red. M. Węgrzyn, D. Wasilewski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1103, Wrocław 2006.
  3. Witczak I., Ekonomika szpitala: uwarunkowania, elementy, zasady. Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu