BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majchrowski Rafał
Title
Audyt wewnętrzny zamówień publicznych
Internal Audit of Public Procurement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 203-221, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Zamówienia publiczne, Audyt wewnętrzny
Public finance sector, Public procurement, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Audyt zamówień publicznych stanowi szczególną pozycję listy zadań w planie strategicznym, wynikającym z analizy ryzyka dokonywanej przez każdego audytora wewnętrznego. Zapewnienie efektywnego i celowego gospodarowania środkami publicznymi jest priorytetowym zadaniem w zakresie obowiązków kierowników jednostek budżetowych, dlatego też skuteczność audytu w tym obszarze ma kolosalne znaczenie dla jednostek sektora finansów publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie przykładowej listy kontrolnej ułatwiającej przeprowadzenie audytu zamówień publicznych. (fragment tekstu)

Despite the fact that public regulations related to public procurement went in effect on 1 January 1995, entities of the public finance sector still violates regulations of the Act on Responsibility for Violating the Discipline of Public Finances and the Criminal Code while granting public procurement. In this connection the area of public procurement is particularly exposed to risk. Assuring effective and purposeful spending of public resources is a priority task within the duties of directors of budget entities, thus effectiveness of audit in this area has a crucial importance for entities of the public finance sector. Rules of public procurement are the foundation of the assessment of the organizational system of the entity in the area of public procurement by auditors. The purpose of the paper is to present a sample control list making it easier to carry out audit of public procurement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
  2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity DzU z 2007 r. nr 227, poz. 1655, z późn. zm.
  3. www.uzp.gov.pl.
  4. www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/knzj.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu