BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalewska Ewa
Title
Zarządzanie ryzykiem bankowym na potrzeby działalności kredytowej
Banking Risk Management for Loan Actiyity Purposes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 237-251, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Bankowość, Ryzyko bankowe, Kredyt, Zarządzanie ryzykiem, Kontrola wewnętrzna
Banking, Banking risk, Credit, Risk management, Internal control
Note
streszcz., summ..
Abstract
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowi podstawę istotnych zmian, którym podlegają wszystkie instytucje finansowe, w tym przede wszystkim banki komercyjne. W następstwie tych zmian obserwuje się nowe podejście do systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania, które bazują na metodach oceny ryzyka i wynikach kontrolnych. Podstawą nowoczesnego systemu kontroli jest identyfikacja i ocena ryzyka. Od funkcjonującego w banku systemu kontroli wewnętrznej wymaga się rozpoznania i oceny poszczególnych rodzajów ryzyka, a następnie podjęcia odpowiednich działań mających na celu zminimalizowanie negatywnych skutków wystąpienia ryzyka. Istotne stało się udzielanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób poszczególne rodzaje ryzyka mogą mieć wpływ na osiągnięcie podstawowych celów działalności banku. (fragment tekstu)

Loan activity of a bank carries a high risk. The paper marks out and describes phases of the risk management process and points risk reduction strategies. It also presents methods of a risk analysis used by banks.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bednarska H.M., Kontrola wewnętrzna jako instrument wspierania efektywnej reali¬zacji zadań w bankach, "Bank i Kredyt" 2002, nr 4.
  2. Tomaszewski J., Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, www.sgh. waw.pl/katedry/krk/prac/tomasz/.
  3. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. www.pwsz.glogow.pl.
  5. http://smartmedia.com.pl/ryzyko.html.
  6. www.sgh.waw.pl/katedry/krk/prac/tomasz.
  7. www.sciaga.pl
  8. www.egospodarka.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu