BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadek Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
Title
Audyt projektów współfinansowanych ze środków funduszy unijnych
Audit of Projects Co-Financed by EU Funds Resources
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 253-261, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Środki unijne, Audyt
EU funds union, Audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem audytu projektów wpółfinansowanych ze środków unijnych jest nadanie odpowiednich cech jakościowych dokumentom stwierdzającym poziom prac wykonanych przez beneficjenta. Pozytywne rezultaty przeprowadzonego audytu zapewniają instytucję zarządzającą środkami pomocowymi, że dotacja jest właściwie wykorzystana, zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie oraz politykami wspólnotowymi UE. Audyt projektów unijnych prowadzony jest w trakcie realizacji wdrażanej inwestycji. Współpraca audytora z beneficjentem umożliwia zidentyfikowanie zagrożeń dla powodzenia projektu oraz podjęcie w tym zakresie odpowiednich decyzji usprawniających, zapobiegawczych lub naprawczych. Analizując specyfikę badań projektów unijnych, można zauważyć znaczne podobieństwa audytu projektów współfinansowanych z UE i audytu sprawozdań finansowych. Rozbieżności w obu audytach wynikają głównie z celu i przedmiotu prowadzonych badań (fragment tekstu)

Public funds in the form of EU grants create great development opportunities for national institutions, local governments and enterprises. It should be noted that this form of aid requires a huge responsibility on the part of both the managers of the funds coming from EU funds and the recipients to whom such aid is directed (the beneficiaries). A tool that verifies the right use of funds from EU funds is an audit of EU projects. The aim of this article is presentation of the role of audit projects co-financed by EU funds resources. The article shows also similarities and differences between audit EU projects and audit of financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kozłowska H., Kozłowski T., Europejski Fundusz Społeczny 2007-2013. Od projektu do audytu, SKwP, Warszawa 2008.
  2. Kozłowska H., Kozłowski T., Środki unijne i inne formy pomocy państwa - w rachunkowości, sprawozdawczości i podatkach, SKwP, Warszawa 2007.
  3. Winiarska K., Audyt finansowy, PWE, Warszawa 2009.
  4. Wojdylak-Sputkowska Z., Sputkowski A., Audyt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ODDK, Gdańsk 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu