BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sadowska Teresa (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Dokumentowanie procedury audytu wewnętrznego
Documenting Procedures for Internal Audit
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 277-287, rys., tab.,bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny, Dokumentacja, Ustawa o finansach publicznych
Accounting, Internal audit, Documentation, Act on Public Finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nowa ustawa o finansach publicznych, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku, przewiduje m.in. zmiany w funkcjonowaniu sektora publicznego, tworzeniu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także w zakresie planowania budżetowego, zadłużania się i audytu wewnętrznego. Celem tej ustawy jest zwiększenie przejrzystości finansów publicznych poprzez zmiany organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych, wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, elementów budżetu w układzie zadaniowym; ustawa wzmacnia normy ostrożnościowe w budżecie państwa i w budżetach jednostek samorządu terytorialnego oraz usprawnia audyt wewnętrzny.(fragment tekstu)

Internal audit is conducted on the basis of the annual audit plan. Auditing procedure requires the use of a variety of documents. The result of internal audit are working papers and audit report.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 16/2006 Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia "Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych" i "Karty audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych", Dz. Urz. Min. Fin. nr 9, poz. 70.
  2. Praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, red. H. Grochowski, Instytut Rachunkowości i Podatków, Warszawa 2004.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia I lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, DzU nr 21, poz. 108.
  4. Sadowska T., Dowody i dokumenty audytowe, w: Audyt wewnętrzny, ZN US nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Szczecin 2007.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu