BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bamberska Jolanta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Brzozowska Krystyna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Wyniki audytu wewnętrznego publicznych szkół wyższych w Polsce
Results of Internal Auditors Activity in State Universities in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 303-312, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rachunkowość szkoły wyższej, Szkolnictwo wyższe, Audyt wewnętrzny
Accounting in higher education institution, Higher education, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wdrożenie systemu audytu wewnętrznego w publicznych szkołach wyższych stanowi realizację polskiego ustawodawstwa jako konsekwencja zobowiązań względem Unii Europejskiej. Działalność audytu w szkole wyższej obejmuje audyt systemu, audyt działalności i audyt finansowy. Celem opracowania jest wskazanie rosnącego znaczenia funkcji audytorów wewnętrznych w szkołach wyższych. Badania przeprowadzono w latach 2004 -2006. (fragment tekstu)

There are 94 state universities in Poland, which are obliged, according to terms of certain acts, to setting up units of internal auditors. Auditing works in universities cover system audit, activity audit, and financial audit. Evaluation of auditors' activity has shown its development, but there are some doubts of implementing of audit results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bamberska J., Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w uczelniach publicznych, rozprawa doktorska niepublikowana. Szczecin 2009.
  2. McNamee D., Oszacowanie ryzyka w audycie w audycie wewnętrznym i zarządzaniu, FRRwP, Warszawa 2004.
  3. Piaszczyk A., Istota i cele audytu wewnętrznego, "Rachunkowość" 2003, nr 7.
  4. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164, poz. 1365.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu