BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Habelman Joanna (Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA)
Title
Audyt sprawozdań finansowych w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Financial Audit in Authority of Szczecin and Świnoujście Seaports
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 311-323, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Sprawozdanie finansowe, Porty morskie, Audyt
Accounting, Financial statements, Seaports, Audit
Note
streszcz., summ..
Company
Port Szczecin-Świnoujście
Abstract
Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej przyczynił się do wzrostu zapotrzebowania na informacje dotyczące funkcjonowania różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa. Informacje te pozyskiwane są z systemu rachunkowości, a tworzone dla szerokiego grona odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. Informacje przedstawiające sytuację majątkową i finansową jednostki gospodarczej są zawarte w sprawozdaniu finansowym. Aby informacje mogły być uznane za wiarygodne i prawdziwe, powinny zostać zweryfikowane przez niezależnych ekspertów. Służy temu audyt sprawozdań finansowych. Celem artykułu jest przedstawienie roli audytu sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego stosowania w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (fragment tekstu)

In this article is described the essence of financial statements and audit of financial statements in of Szczecin and Świnoujście Seaports Authority. I point to the important meaning of using information about financial standing and relations to property of the business concern. This information includes financial statement verified by external auditor..(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W., Istota i rola audytu sprawozdań finansowych, w; Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, PWE, Warszawa 2010.
  2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2004, t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
  3. Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ZMPSiŚ SA za 2009 rok.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2009 r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU nr 77, poz. 649.
  6. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 oraz przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych DzU nr 157, poz. 1241.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu