BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Basara Agnieszka
Title
Program zadania audytowego sprawozdania finansowego
The Program of an Audit Task of a Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 325-338, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość, Audyt finansowy, Audyt wewnętrzny, Sprawozdanie finansowe
Accounting, Financial audit, Internal audit, Financial statements
Note
streszcz., summ..
Abstract
Jednym z ważnych elementów audytu wewnętrznego jest audyt finansowy. Jest on definiowany jako badanie sprawozdania finansowego, zestaw procedur i testów', dzięki którym możliwe jest sprawdzenie, czy wysokość aktywów lub pasywów badanej jednostki nie jest w jakiś sposób zniekształcona. Działania audytowe podejmowane w zakresie audytu finansowego gwarantują wiarygodność sprawozdania finansowego. Audytor wewnętrzny, badając obszar rachunkowości w przedsiębiorstwie, wskazuje występujące zagrożenia oraz nieprawidłowości. Audytor wewnętrzny typuje zadanie do realizacji na podstawie wyników analizy ryzyka. Kolejność zadań uzależniona jest od uzyskanych danych wskazujących na ważność danego obszaru dla jednostki. Celem artykułu jest wskazanie procedury badania sprawozdania finansowego przez audytora wewnętrznego. (fragment tekstu)

A financial statement is not an eagerly assumed area of internal audit. The paper points the procedures of examining a financial statement, showing a sample audit task and audit paths.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
  2. Winiarska K., Audyt wewnętrzny 2008, Difin, Warszawa 2008.
  3. www.pl.wikipedia.org/wiki/Audyt_finansowy.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu