BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prawicki Mariusz (Izba Skarbowa w Szczecinie)
Title
Zmiany w realizacji audytu wewnętrznego z zakresu zabezpieczenia systemów informatycznych w urzędach skarbowych województwa zachodniopomorskiego spowodowane nową ustawą o finansach publicznych
Changes in the Implementation of Internal Audit of Security of Computerized Information Systems on Example of Tax Offices of West Pomeranian Province Due to the Entry Into Force of The New Public Finance Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 339-345, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Administracja skarbowa, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Audyt wewnętrzny, Ustawa o finansach publicznych
Treasure administration, Teleinformation systems security, Internal audit, Act on Public Finance
Note
streszcz., summ..
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w Izbie Skarbowej w Szczecinie realizowali zadania audytowe o temacie: "Zabezpieczenia systemów informatycznych". Przegląd i korekta zabezpieczenia systemów informatycznych w urzędach skarbowych rozpoczęta została w 2005 roku i zajęła kilka lat, gdyż niemożliwe było przeprowadzenie więcej niż czterech zadań z tego zakresu rocznie, ze względu na zbyt dużą ich pracochłonność. Wchodząca w życie od 1 stycznia 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych' na tyle radykalnie zmieniła warunki prowadzenia audytu wewnętrznego, że wymusiła zmiany w prowadzeniu zadań realizowanych w cyklu kilkuletnim. (fragment tekstu)

This article describes the problems that have arisen as a result of the entry into force of the new public finance act. This act has introduced new rules for performing internal audit in tax offices. This article presents the ways to overcome those problems.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Komunikat nr 8 Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Min. Fin. nr 5, poz. 24.
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 .z późn. zm.
  3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, DzU nr 249, poz. 2104 z późn. zm.
  4. Zarządzenie Ministra Finansów nr 8 z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, Dz. Urz. Min. Fin. nr 6, poz. 45.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu