BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego - ocena rozwiązania
The Internal Audit Outsourcing - the Evaluation of the Solution
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 349-358, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Sektor finansów publicznych, Rachunkowość, Usługi księgowe, Outsourcing w księgowości, Audyt wewnętrzny
Public finance sector, Accounting, Accounting services, Accounting outsourcing, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przystępując do Unii Europejskiej Polska, podobnie jak wszystkie kraje kandydujące, zobowiązała się do zbudowania nowoczesnego systemu, który zapewniłby poprawność i efektywność procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem. Wdrożenie takiego systemu było jednym z wymogów stawianych przez Komisję Europejską. Warunkiem zamknięcia negocjacji w tym zakresie było prawne uregulowanie kwestii wewnętrznej kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych... Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych przez podmiot zewnętrzny, osobę niezatrudnioną w danej jednostce oraz ocena tego rozwiązania z punktu widzenia jakości audytu wewnętrznego (fragment tekstu)

Internal audit has been introduced in Poland on January 1st 2002. Since then, the function of internal audit in entities of the public finance sector have continued to be transformed and enhanced, for instance by legal regulations of 2005 and 2009. New alterations of public finance laws have introduced changes in the organisation and functioning of internal audit and most of them have been positive. Nevertheless, some of the changes may raise doubts. One of them is the possibility of commissioning the conduct of internal audit to a service provider not employed in a given entity. The aim of the article is to present the principles of conducting internal audit in entities of the public finance sector by external entities and the evaluation of this solution from the perspective of the quality of internal audit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Barr R.H. Jr., Chang S.Y., Outsourcing Internal Audits. A Boon or Bane, "Managerial Auditing Joumal" 1998.
  2. Chadwick: W.E., Keeping internal auditing in-house, "The Internal Auditor" 2000, nr 6, http://www.allbusiness.com/accounting-reporting/auditing/980401-1.html, dostęp w dniu 13.05.2010 r.
  3. Lowe D.J., The effects of internal audit outsourcing on perceived external auditor independence, "Joumal of Accountancy" 2001, nr 1, http://www.allbusiness.com/human-resources/workforce-management-hiring/731339-1.html, dostęp w dniu 12.05.2010 r.
  4. Mazurek A., Piohinowicz M., Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym w Polsce - diagnoza i propozycje zmian. Fundacja FOR, Warszawa 2008.
  5. Sawyer L.B., Dittenhofer M.A., Scheiner J.H., Sawyer's Internal Auditing. The Practice of Modern Internal Auditing, 5th edition, The Institute of Internal Auditors, Altamonte Springs 2005.
  6. Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, standard 1210, The Institute of Internal Auditors, www.theiia.org, dostęp w dniu 12.05.2010 r.
  7. Sterck M., International audit trends in the public sector: a comparison of internal audit functions in the governments of six OECD countries fmds similarities in legal requirements, organizational structure, and future challenges, http://www.allbusiness.com/sector-54/professional-services-accounting/l 194095-1.html, dostęp w dniu 10.05.2010 r.
  8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej, DzU nr 102, poz. 1116.
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu