BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Halina (Uniwersytet Szczeciński), Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Audyt wewnętrzny prowadzony przez usługodawcę
Internal Audit Conducted by a Service Contractor
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 30, s. 359-369, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość, Usługi księgowe, Outsourcing w księgowości, Audyt wewnętrzny
Accounting, Accounting services, Accounting outsourcing, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
W polskiej praktyce audytu wewnętrznego pojawiło się nowe rozwiązanie, którym jest audyt prowadzony przez usługodawcę, określany też mianem audytu usługodawcy. Ta forma audytu została wprowadzona przez uchwaloną w 2009 roku nową ustawę o finansach publicznych. W myśl poprzedniej ustawy o finansach publicznych do końca 2009 roku obowiązywała zasada prowadzenia audytu wewnętrznego przez audytora zatrudnionego w jednostce. Ustawodawca zmieniając ustawę o finansach publicznych (zwaną dalej ustawą), dopuścił prowadzenie w określonych warunkach audytu wewnętrznego także przez usługodawcę z zewnątrz. Celem opracowania jest przedstawienie przesłanek wprowadzenia audytu usługodawcy oraz zasad jego funkcjonowania . (fragment tekstu)

Since January 2010, due to the bringing in of the Public Finance Act of 2009, there is a new possibility in the Polish internal auditing - audit conducted by a service contractor, also called the service contractor audit. The paper presents the grounds for the introduction of service contractor audit, terms of its use, as well as its advantages and problems connected with its operating.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z 10 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego, DzU nr 66, poz. 406.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 4 kwietnia 2008 r. w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni, DzU nr 61, poz. 378.
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, DzU nr 21, poz. 108.
  4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych DzU nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, DzU nr 15 7, poz. 1241.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu