BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Efektywność inwestycji na rynku NewConnect w świetle wybranych czynników
The Efficiency of Investments ont the NewConnect in the Light of Chosen Factors
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 73-80, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rynek NewConnect, Giełda papierów wartościowych, Rynek równoległy, Efektywność inwestycji, Inwestycje finansowe
NewConnect market, Stock market, Parallel market, Efficiency of investment, Financial investment
Note
streszcz., summ..
Abstract
Rynek NewConnect funkcjonujący na GPW od sierpnia 2007 r. jest platformą pozwalającą przedsiębiorstwom na pozyskanie kapitału z pominięciem przepisów o publicznej ofercie, która wykluczała możliwość zaistnienia firmy na rynku regulowanym przed upływem trzech łat od czasu rozpoczęcia swojego funkcjonowania. Rynek ten daje nowe możliwości inwestycyjne. W publikacji tej chciano przeanalizować zależności determinujące efektywności inwestycji na rynku NC. W celu uwypuklenia problemu, postawiono hipotezę badawczą mówiącą, że efektywności inwestycji na rynku NC jest zależna od trzech czynników, mianowicie frez float, sektora, w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo oraz czasu notowania przedsiębiorstwa na rynku kapitałowym. Z uwagi na dużą rozpiętość w zakresie osiąganych stóp zwrotu przez notowane firmy, skoncentrowano się wyłącznie na przedsiębiorstwach osiągających rentowności od minus 30% i wyższej, według stanu na koniec stycznia 2010 r. (fragment tekstu)

Investment efficiency in the NewConnect market according to chosen factors. Paper is focused on the investment efficiency in the NewConnect, polish alternative exchange system. NC is existing near by three years, but dynamic growth of this market is very impressive. In paper were analyzed investment efficiency according three factors: branch, free float and time of join company to NC. Date were taken from NC statistic and shows correlation between investment efficiency and branches and time of existing company in NC. In paper was formed recommendations for potential NC investors, which want increase efficiency of his investments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dane statystyczne rynku NewConnect za okres od 2007 do 2010.
  2. Murphy J., Analiza techniczna, Wig-Press, Warszawa 1995.
  3. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
  4. Schwager J.D., Analiza techniczna, WIG Press, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu