BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olbryś Joanna (Politechnika Białostocka)
Title
Czynniki Famy i Frencha w wieloczynnikowych modelach market - timing polskich funduszy inwestycyjnych
Fama and French Factors in Multifactor Market - Timing Models of Polish Mutual Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 33-47, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Modele ekonometryczne, Spółki giełdowe, Ceny akcji, Model Famy i Frencha
Econometric models, Stock market companies, Shares prices, Fama-French model
Note
streszcz., summ..
Abstract
Fama i French w słynnym artykule z 1992 r przedstawili badania dotyczące prawie wszystkich spółek notowanych na NYSE (New York Stock Exchange), AMEX (American Stock Exchange) oraz NASDAQ (od 1972 r.), w latach 1963-1990. Obserwowali relację między wartością księgową kapitału własnego spółki BV (Book Value) a wartością rynkową jej akcji MV (Market Value). Wartość księgowa w znacznej mierze opiera się na danych historycznych, czyli nie uwzględnia perspektyw firmy w tak znaczącym stopniu, jak bieżąca wartość rynkowa W przypadku każdej ze spółek Fama i French cyklicznie wyznaczali wskaźnik BV/MV, czyli stosunek wartości księgowej do wartości rynkowej. Spółki o niskiej wartości wskaźnika BV/MV były klasyfikowane jako spółki o potencjale wzrostu, natomiast te o wysokiej wartości BV/MV - jako spółki o potencjale wartości. Celem badań Autorki, zaprezentowanych w pracy, była konstrukcja portfeli naśladujących SMB oraz HML na polskim rynku oraz wprowadzenie tych portfeli jako dodatkowych czynników do zmodyfikowanych, wieloczynnikowych modeli market-timing Treynora-Mazuaya, służących ocenie umiejętności zarządzania portfelami polskich akcyjnych funduszy inwestycyjnych (fragment tekstu)

Fama and French (1993) develop the role of stock - market factors in returns. They examine regressions that use the overall market factor and two new factors related to firm size and book-to-market equity: mimicking portfolio SMB (the size factor) and mimicking portfolio HML (the book-to-market eąuity factor) as explanatory variables. The main goal of this paper is an empirical analysis of market-timing and selectivity skills of Polish open-end mutual funds' managers, using two methods: classic parametric Treynor - Mazuy (T-M) model or 3 - factors model (which is the modified version of the T-M model). The additional factors are the Fama and French mimicking portfolios: SMB (small minus big) and HML (high minus low). The market-timing and selectivity abilities of 15 equity open-end mutual funds have been evaluated for the period January 2003-December 2009. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bollen N. P. B., Busse J.A., On the timing ability of mutual fund managers, "The Journal of Finance" 2001, Vol. LVI, No. 3.
 2. Carhart M.M., On persistence in mutual fund performance, "The Journal of Finance" 1997, vol. 52, No. 1.
 3. Czekaj J., Woś M., Żamowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa 2001.
 4. Dimson E., Risk measurement when shares are subject to infreguent trading, "Journal of Financial Economics" 1979, vol. 7.
 5. Fama E.F., Components of investment performance, "The Journal of Finance" 1972, vol. 27, No. 2.
 6. Fama E.F., French K.R., The cross - section of expected stock returns, "The Journal of Finance" 1992, vol. 47.
 7. Fama E.F., French K.R., Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal of Financial Economics" 1993, vol. 33.
 8. Fama E.F., French K.R., Size and book-to-market factors in earnings and returns, "The Journal of Finance" 1995, vol. 50, No. 1.
 9. Grinblatt M., Titman S., A study of monthly mutual fund returns and performance evaluation techniques, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1994, vol. 29.
 10. Haugen R.A., Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG-Press, Warszawa 1999.
 11. Henriksson R., Merton R., On market timing and investment performance, II. Statistical procedures for evaluating forecasting skills, "Journal of Business" 1981, vol. 54, No. 4.
 12. Henriksson R., Market timing and mutual fund performance: an empirical investigation, "Journal of Business" 1984, vol. 57.
 13. Jensen M., The performance of mutual funds in the period 1945-1964, "Journal of Finance" 1968, vol. 23.
 14. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, PWN, Warszawa 2004.
 15. Lehmann B., Modest D.M., Mutual fund performance evaluation: A comparison of benchmarks and benchmark comparisons, "The Journal of Finance" 1987, vol. 42.
 16. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2008.
 17. Merton R., On market timing and investment performance. 1. An equilibrium theory of value for market forecasts, "Journal of Business" 1981, vol. 54, No. 3.
 18. Olbryś J., Parametric tests for timing and selectivity in Polish mutual fund performance. Optimum. Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 3(39)/2008.
 19. Olbryś J., Parametryczne testy umiejętności wyczucia rynku - porównanie wybranych metod na przykładzie OFI akcji, w: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych IX, red. Z. Binderman, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa 2008.
 20. Olbryś J., Ocena umiejętności stosowania strategii market-timing przez zarządzających portfelami funduszy inwestycyjnych a częstotliwość danych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Nr 10, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
 21. Olbryś J., Karpio A., Market-timing and selectivity abilities of Polish open-end mutual funds managers, w: Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach, red. P.Chrzan, T. Czernik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 22. Olbryś J., Współczynnik alfa Jensena w modelach market-timing - która interpretacja jest właściwa? Złożone w "Przeglądzie Statystycznym" (w trakcie recenzji).
 23. Osińska M., Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa 2006.
 24. Petkova R., Do the Fama-French factors proxy for innovations in predictive variables? "Journal of Finance" 2006, vol. 61, No. 2.
 25. Prather L.J., Middleton K.L., Timing and selectivity of mutual fund managers: An empirical test of the behavioral decision-making theory, "Journal of Empirical Finance" 2006, vol. 13.
 26. Romacho J. C, Cortez M. C, Timing and selectivity in Portuguese mutual fund performance, "Research in International Business and Finance" 2006, vol. 20.
 27. Treynor J., Mazuy K., Can mutual funds outguess the market? "Harvard Business Review" 1966, vol. 44.
 28. Urbański S., Wpływ innowacji wybranych czynników na równowagę cenową walorów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie "Bank i Kredyt" 2008, t. 7.
 29. Wybrane zagadnienia z ekonometrii, red. M. Osińska, Wydawnictwo WSIiE TWP w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 30. Zamojska A., Timing - metody pomiaru i empiryczna weryfikacja na przykładzie polskich funduszy inwestycyjnych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu