BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekunko-Mantiuk Iwona (Politechnika Białostocka)
Title
Efektywność wykorzystania wybranych strategii opcyjnych na polskim rynku opcji indeksowych
The Effectiveness of Using Selected Option Strategies in the Polish Market of Index Options
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 81-96, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Opcje, Instrumenty pochodne
Options, Derivatives
Note
streszcz., summ..
Abstract
Opcje stwarzają bardzo szerokie możliwości inwestycyjne, pozwalają na budowę wielu różnorodnych strategii o różnym poziomie ryzyka i zyskowności. Pomimo to, wśród polskich inwestorów nie cieszą się dużą popularnością. Obecnie na GPW obraca się wyłącznie opcjami na indeks WIG20, a i tak płynności jest na nich niewielka. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania gotowych strategii opcyjnych na polskim rynku poprzez pryzmat ich efektywności. Ze względu na powszechne przekonanie o wysokim poziomie ryzyka powyższych strategii, w artykule skupiono się na pozycjach o znanej maksymalnej stracie. Analizie zostały poddane strategie skonstruowane z opcji wygasających w 2009 r. a kryteria wejścia i wyjścia z rynku zostały maksymalnie uproszczone. (fragment tekstu)

The foregoing article aims to indicate the possibilities of employing available option strategies to the Polish market of index options with reference to their effective-ness. Due to the common belief that the above strategies are high-risk ones, the article focuses on the items whose maximum loss is known. The analysis involves the strategies that consist of WIG20 options expiring in 2009. The criteria for market entry and exit were simplified to the maximum. This procedure was applied in order to obtain the answer to the question whether the theoretical knowledge of option strategies combined with a simple trend analysis can generate profit.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Baird A.J., Rynek opcji. Strategie inwestycyjne i analiza ryzyka. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  2. Fierla A., Opcje na akcje. Przewodnik dla inwestorów. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2004.
  3. Golec G., Opcje na polskim rynku finansowym: wycena strategie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
  4. Hull J., Kontrakty terminowe i opcje, WIG-PRESS, Warszawa 1999.
  5. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  6. Mejszutowicz K., Podstawy inwestowania w kontrakty terminowe i opcje. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2008.
  7. Próchnicka-Grabias I., Egzotyczne opcje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2006.
  8. Tarczyński W., Instrumenty pochodne rynku kapitałowego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz. 1538 z poźn. zm.).
  10. Warunki obrotu dla opcji na Warszawski Indeks Giełdowy Dużych Spółek WIG20, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, dok. elektroniczny.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu