BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzel Marcin (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Chińskie inwestycje bezpośrednie na świecie - skala, kierunki i motywy ekspansji zagranicznej
Chinese Foreign Direct Investment in the World - Scale, Directions and Determinants of International Expansion
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, nr 271, t. 1, s. 427-438, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Ekspansja międzynarodowa
Direct investments, International expansion
Note
streszcz., summ.
Country
Chiny
China
Abstract
Niniejsze opracowanie poświęcone zostało najważniejszym aspektom międzynarodowej ekspansji chińskich przedsiębiorstw. W związku z obserwowanym ostatnio znacznym wzrostem wartości odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) Chiny stały się jednym z głównych inwestorów na świecie. W artykule zaprezentowano skalę, kierunki i główne motywy chińskich BIZ, przybliżając specyfikę procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw z Państwa Środka. Wskazano także, że tradycyjne teorie inwestycji bezpośrednich w niewielkim stopniu nadają się do wyjaśnienia zagranicznej ekspansji chińskich przedsiębiorstw. Nowe podejścia wydają się w tym aspekcie bardziej obiecujące. Wśród nich zwrócono szczególną uwagę na niekonwencjonalną teorię bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz tzw. model LLL.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with the crucial issues of international expansion of Chinese companies. Due to the recent and significant growth of foreign direct investment (FDI) outflows China has become one of the major foreign investors in the world. We discover its scale, directions and main determinants that can help in better understanding the Chinese companies' internationalization process. We point out that the investment patterns of Chinese firms are not in line with explanations derived from the theoretical framework of traditional FDI concepts. Therefore the new approaches should be tested.The unconventional FDI and the imbalance theory as well as the LLL model are both potentially interesting in this matter.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Athreye S., Kapur S., Introduction: the internationalization of Chinese and Indian firms - trends, motivations and strategy, "Industrial and Corporate Change" 2009, vol. 18, no. 2.
 2. Cheng L., Zhou X., Characteristic of the new policy system of Chinese foreign direct investment, "China- USA Business Review" 2007, vol. 6, no. 3.
 3. Deng X., Patterns of internationalization of Chinese firms - empirical study based on strategic approach, "Journal of Public Affairs", November 2009.
 4. Dong Y., Li K., Zhang D., Determinants of Chinese and American outward investment, "The Chinese Economy" 2011, vol. 44, no. 2.
 5. Dunning J.H., Comment on dragon multinationals: new players in 21st century globalization, "Asia Pacific Journal of Management" 2006, no. 23.
 6. Dunning J.H., International Production and the Multinational Enterprise, Allen & Unwin, London 1981.
 7. Dunning J.H., Reappraising the eclectic paradigm in an age of alliance capitalism, "Journal of International Business Studies", August 1995.
 8. Karaszewski W., Kuzel M., Szałucka M., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne krajów rozwijających się, [w:] Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, red. A. Nalepka, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.
 9. Lian L., Ma H., Overview of outward FDI flows of China, "International Business Research" 2011, vol. 4, no. 3.
 10. Lintunen J., Motives and Location Factors of Chinese Outward Foreign Direct Investments in a Small Developed Economy, Aalto University, School of Economics, 2011.
 11. Mathews J.A., Dragon multinationals: new players in 21stcentury globalization, "Asia Pacific Journal of Management" 2006, no. 23.
 12. Moon H.Ch., Roehl T.W., Unconventional foreign direct investment and the imbalance theory, "International Business Review" 2001, vol. 10.
 13. Rossi V., Burghart N., China invests abroad, "China Business Review", September-October 2009.
 14. UNCTAD, http://unctadstat.unctad.org (11 października 2011).
 15. UNCTAD, World Investment Report 2003: FDI Policies for Development: National and International Perspectives, United Nations, New York and Geneva 2003.
 16. UNCTAD, World Investment Report 2006: FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development, United Nations, New York and Geneva 2006.
 17. UNCTAD, World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, United Nations, New York and Geneva 2010.
 18. UNCTAD, World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, United Nations, New York and Geneva 2010, Annex Tables, http://www.unctad.org (11 października 2011).
 19. UNCTAD, World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development, United Nations, New York and Geneva 2011.
 20. Zhang K.H., Rise of Chinese multinational firms, "The Chinese Economy" 2009, vol. 42, no. 6.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu