BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Widz Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Korelacja między zmiennością wybranych indeksów akcji giełd europejskich i amerykańskich
The Correlation Between Selected European and American Stock Market Indices and their Volatility
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 241-253, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Indeks giełdowy, Zmienność, Globalizacja rynków finansowych
Stock market indexes, Variability, Globalization of financial market
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Nowojorska, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
, Warsaw Stock Exchange
Abstract
Niepewność na rynkach kapitałowych i duże zmiany w poziomie głównych indeksów giełdowych zwiększają zainteresowanie wskaźnikami, które mierzą takie tendencje. Dynamiczne zmiany na rynku implikują duże wzrosty wartości wskaźników zmienności. Większa zmienność oznacza podwyższoną niepewność co do przyszłych ruchów kursów. Badanie zmienności pozwala jednocześnie przewidywać przyszłe trendy rynkowe. W warunkach globalizacji rynków finansowych następuje szybkie przenoszenie impulsów z jednych rynków na inne oraz ich rozprzestrzenianie się na kolejne giełdy. Oznacza to, że ruchy indeksów giełdowych na różnych giełdach są ze sobą skorelowane, a wzrost zmienności kursów giełdowych staje się dodatkowym źródłem ryzyka. Celem artykułu jest określenie stopnia zależności między głównymi indeksami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wybranymi indeksami giełd europejskich i giełd amerykańskich, jak również między ich zmiennością. Czy rzeczywiście polskie indeksy giełdowe podążają ściśle za amerykańskimi i jaki jest stopień tej korelacji? Jaka jest zależność pomiędzy samą zmiennością tych indeksów? (fragment tekstu)

The risk of trading on the stock markets is very high in the time of financial crisis, due to highly variable prices. Especially high volatility indices during the quotations were noted on October 2008. The research work is devoted to analysis of historical volatility of selected European and American stock market indices: WIG, WIG20, CAC40, DAX, FTSEIOO, DJIA, Nasdaq and S&P500. The analysis period is from January 2001 to December 2009. The results of the research confirm the main features of volatility i.e.: volatility clustering and long memory process. The research shows also that high growths of indices values are more important factors in determining indices volatility than high falls. The indicators of volatility and their correlation were exceptionally high in 2008, especially correlation between volatility of WIG20 and DAX. Moreover, the observations prove that the correlation between volatility of indices is higher than the correlation between return on indices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Andersen T.G., Bollerslev T., Diebold F.X., Ebens H., The Distribution of Realized Stock Return Volatility, "Journal of Financial Economics" 2001, vol. 61.
  2. Jajuga K., Miary ryzyka rynkowego, "Rynek Terminowy" 1999, nr 6.
  3. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  4. Janik B., Resler M., Badanie zmienności na rynku finansowym w oparciu o zmienność historyczną wybranych indeksów giełdowych, w: Rynki finansowe w warunkach kryzysu, red. M. Kalinowski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
  5. Piontek K., Prognozowanie zmienności instrumentów finansowych, "Rynek Terminowy" 2001, nr 3.
  6. Ślepaczuk R., Zakrzewski G., VIW2O - koncepcja indeksu zmienności dla polskiego rynku akcyjnego. Kwartalnik eFinanse, 2007, nr 4, www.e-finanse.com.
  7. Weron A., Weron R., Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa 2005.
  8. Wiśniewski T.K., Czy zmienność na giełdzie jest rekordowa? Biuletyn BDO Spółki Giełdowe, grudzień 2008, nr 12 (1).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu