BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler-Drews Tadeusz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Ranking otwartych funduszy emerytalnych metodą Morningstar
The Rating OFE by the Morningstar's Metod
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 29, s. 255-262, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Fundusze emerytalne, System emerytalny, Ranking
Pension funds, Pension schemes, Ranking
Note
streszcz., summ..
Abstract
Wybór OFE najczęściej dokonywany jest na podstawie analizy rentowności funduszy w relatywnie krótkich horyzontach czasowych, a skutki tego wyboru są (będą) widoczne w znaczenie w dłuższym horyzoncie inwestycyjnym. Obserwując wyniki otwartych funduszy emerytalnych w Polsce można zauważyć, znaczną niestabilność (niepowtarzalność) ich rentowności. Zgodnie z teorią finansów inwestorzy dokonują wyboru inwestycji mak¬symalizując nadzieję matematyczną ich funkcji użyteczności. Każdy inwestor posiada indywidualną funkcję użyteczności. Nie powstała dotychczas teoria funkcji użyteczności całej populacji inwestorów. Oryginalnym ujęciem omawianego zagadnienia jest koncepcja iso-elastycznej funkcji użyteczności zaproponowana przez Morningstar Risk-Adjusted Return (MRAR) stosowana do oceny efektywności instytucji wspólnego inwestowania. Powyższą metodologię zastosowano do klasyfikacji OFE funkcjonujących w Polsce w okresie 2007-2009. (fragment tekstu)

Morningstar Risk-Adjusted Return method of classification of funds on introduce in this paper. The polish insurance funds on classify of this method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jajuga K., Jajuga T. Inwestycje, PWN, Warszawa 1996.
  2. Morningstar Risk-Adjusted Return, The New Morningstar Rating Methodology, 22 avril 2002.
  3. Tarczyński W., Rynki kapitałowe, cz. 2, Placet, Warszawa 1997.
  4. www.mf.gov.pl
  5. www.waluty.onet.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu