BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosztowniak Aneta (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Wpływ globalnego kryzysu finansowego na przepływy kapitału w gospodarce światowej
Influence Global Financial Crisis' on Capital Flows in World Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 673-682, Rys., tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Kryzys finansowy, Przepływy kapitałowe
Financial crisis, Capital flows
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł podejmuje próbę przedstawienia głównych konsekwencji globalnego kryzysu finansowego na zmiany napływu kapitału zagranicznego do krajów rozwiniętych, rozwijających się, rynków wschodzących oraz krajów transformujących się. Analiza obejmuje lata 1990-2008 i koncentruje się na zmianach napływu ZIB, kapitałów prywatnych i publicznych oraz kapitałów udziałowych i dłużnych.(abstrakt oryginalny)

The study examines main conseąuences of global financial crisis on external capital inflows to advanced economies, emerging and developing economies and countries in transition. The analysis comprises the years 1990-2008 and aims at changes of FDI inflows, private and public capital as well as equity and debt flows.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Global Development Finance (GDF) za lata 2007-2009, The World Bank, Washington D.C. Global Development Finance 1999, The World Bank, Washington D.C, 1999
  2. Kosztowniak A.: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a wzrost zagraniczny w świecie, [w:] Koniunktura gospodarcza a reakcje podmiotów gospodarujących, red. J. Czech-Rogosz, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2009.
  3. Kosztowniak A.: Stabilizacja i nadzór międzynarodowego systemu finansowego a kryzysy finansowe, [w:] Rynki finansowe w warunkach kryzysu, red. M. Kalinowski, CeDeWu, Warszawa 2009.
  4. OECD Main Economic Indicators (MEI), http://www.oecd.org.
  5. Prospects for the Global Economy, [w:] Global Economic Prospects, The IBRD/ The World Bank, Washington D.C, 2009.
  6. Ramalho R., Rodrigez-Meza J., Yang J.: Financial Crisis, How are Firms in Eastern and Central Europę Reading to the Financial Crisis?, World Bank Group, Enterprise Note No. 8, December 2009
  7. UNCTAD, ^Fo/-W/nve5toe«r i?epor; 2009,
  8. United Nations, New York, July 2009.
  9. Word Economic Outlook, Sustaining the Recovery, IMF, October 2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu