BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisarewicz Piotr (Uniwersytet Gdański)
Title
Obowiązki informacyjne oraz zasady uczestnictwa i nabywania praw do świadczeń w planach emerytalnych na rynku USA
Information Duties, Principles of Participation and Yesting Standards in U.S. Pension Plan Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 26, s. 683-690, Tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Ubezpieczenia emerytalne
Pension insurance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Bezpieczeństwo planów emerytalnych jest jednym z najistotniejszych elementów ich systemu utworzonego w USA. Zarówno regulacje prawne, jak i organy nadzoru zabezpieczają prawa objętych nimi pracowników oraz pracodawców tworzących poszczególne plany emerytalne. Uregulowania prawne, które funkcjonują w systemie amerykańskim w sposób istotny przyczyniają się do wzrostu zabezpieczenia finansowego obywateli USA. Podstawą prawną, która definiuje zasady tworzenia i funkcjonowania planów emerytalnych w sektorze prywatnym, jest Ustawa o Emeryturach Pracowniczych z 1974 r (Employee Retirement Income Security Act). W niniejszym opracowaniu analizie poddano wybrane elementy uregulowane w treści ERISA związane z obowiązkami informacyjnymi planów emerytalnych, zasadami uczestnictwa oraz nabywania praw do świadczeń przez pracowników.(abstrakt oryginalny)

The safety of pension plans is one of the most essential elements of their system created in USA. Both legał controls and the superyision protect right hugged them workers as well as pension plans sponsors. Legał settlement which function in American system in essential way they contribute to growth of citizens' financial protection. The legał basis which defines the principle of creating and functioning the priyate sector pension plans is Employee Retirement Income Security Act from 1974. Present paper contains the analysis of chosen elements regulated in ERISA, connected with Informa¬tion duties of pension plans, principles of participation and minimum yesting standards(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Baily M.N., Kirkegaard J.F.: US Pension Reform - Lessons from Other Countries, Peterson Institute for International Economies, Washington DC, 2009. Department of Labor, http://www.doI.gov.
  2. Employee Retirement Income Security Act, .L. 93-406, 88 Stat. 829 (Sept.2, 1974) § 1001-§ 1453 Title29, United States Code.
  3. What You Should Know About Your Retirement, U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security Administration, 2006, s. 8.
  4. Internal Revenue Code, §§ 401-415 i 4972-4975.
  5. Loeper D.B.: The Four Pillars of Retirement Plans - The Fiduciary Guide to Participant-Directed Retirement Plans, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey USA, 2009.
  6. Mackenzie George A. (Sandy): Annuity Markets and Pension Reform, Cambridge University Press, UK, 2006.
  7. Private Pension Plan Bulletin, U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security Administration, 2007
  8. Purcell P, Staman J.: Summary of the Employee Retirement Income Security Act (ERISA) - CRS Report for Congress, Congressional Research Seryices Order Code RL34443, 2008.
  9. What You Should Know Ahout Your Retirement, U.S. Department of Labor, Employee Benefits Security Administration, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu